Seneste udgivelser

DpT_forside_04.13WEB Maj 2014: Pædagogiske tidskampe
Pædagogik, opdragelse og uddannelse er tæt forbundne til tid. Opdragelse tager tid, folder sig ud over tid. Den pædagogiske tid er udspændt mellem på den ene side et her-og-nu og på den anden side en fremtid som opdragelsen og uddannelsen retter sig imod.
Læs mere om maj-udgaven her.
WEB_DpT_forside_01.14_72dpi Februar 2014: Læring i et ufaglært arbejdsliv
Temaet analyserer konkrete betingelser, ønsker og krav ufaglærte mødes med, både når det gælder livslang læring gennem deltagelse i formelle uddannelsesaktiviteter og i ikke-formelle læringsaktiviteter på arbejdspladsen.
Læs mere om februarudgaven her.
WEB_DpT_forside_03.13 December 2013: Dialogisk styring – New Public Management 2.0?
Hvad karakteriserer de nye styringsformer, og hvordan forholder de sig til den økonomisk dominerede styringsmæssige dagsorden som karakteriserede NPM?  Giver dialogen  mulighed for reel demokratisering?
Læs mere om december-udgaven her.
Læs tidligere udgivelser Tidligere udgivelser
Du kan finde oversigter over tidligere udgivelser af Dansk pædagogisk Tidsskrift her.

 
Wanted!
Artikler efterlyses. Dit speciale, din afhandling, dit projekt eller din spændende praksis vil vi gerne formidle i DpT. Vis hvad du kan, send artiklen til redaktion@dpt.dk
Historien om DpT
Dengang Dansk pædagogisk Tidsskrift blev til af Ellen Nørgaard. Læs artiklen. Se også Stine Thygesens analyse af udviklingen siden da.