Seneste udgivelser

December 2018: Frivillighed og velfærdsarbejde
Temaet problematiserer de sidste 30-40 års tendenser til  at  åbne for frivillige aktørers bidrag til løsning af sociale udfordringer og spørger  til, hvilke effekter det har haft på såvel socialt frivilligt arbejde som på offentligt velfærdsprofessionelt arbejde?
Læs mere om decemberudgaven her.
September 2018: Pædagogisk fantasi
Pædagogisk fantasi kan betragtes som evnen og viljen til at forestille sig at gøre tingene anderledes, at tænke uden om sædvanlige og dominerende pædagogiske praksisformer. Det handler om at forestille sig det usædvanlige og kaste sig ud i alternativer til det bestående.
Læs mere om septemberudgaven her.
Maj 2018: Unges ulighed i uddannelse
Unge og uddannelse hænger sammen. I dag er problemstillingen mere kompleks. Spørgsmålet er, hvordan og hvorledes samtidens sortering tager sig ud? Hvordan produceres restgruppen, og hvem knyttes til denne?
Læs mere om majudgaven her.
Læs tidligere udgivelser Tidligere udgivelser
Du kan finde oversigter over tidligere udgivelser af Dansk pædagogisk Tidsskrift her.
Wanted!
Artikler efterlyses. Dit speciale, din afhandling, dit projekt eller din spændende praksis vil vi gerne formidle i DpT. Vis hvad du kan, send artiklen til redaktion@dpt.dk
Historien om DpT
“Dengang Dansk pædagogisk Tidsskrift blev til” af Ellen Nørgaard. Læs artiklen. Se også Stine Thygesens analyse af udviklingen siden da.