Seneste udgivelser

 

Maj 2018: Unges ulighed i uddannelse
Unge og uddannelse hænger sammen. I dag er problemstillingen mere kompleks. Spørgsmålet er, hvordan og hvorledes samtidens sortering tager sig ud? Hvordan produceres restgruppen, og hvem knyttes til denne?
Læs mere om majudgaven her.
Marts 2018: Aktionsforskning
Aktionsforskningen har altid stået til diskussion – også inden for det pædagogiske felt. På professionshøjskolerne er aktionsforskning blevet populær som et mere deltagerorienteret svar på krav om praksisanvendelighed.
Læs mere om martsudgaven her.
December 2017: Homo ludens – et opråb for legen
 I dette temanummer udfordres mantraet om at der ingen forskel er på leg og læring. Vi vil søge at fravriste legen dens rolle som støttespiller for læring og undersøge legens egenart på dens egne præmisser.
Læs mere om decemberudgaven her.
Læs tidligere udgivelser Tidligere udgivelser
Du kan finde oversigter over tidligere udgivelser af Dansk pædagogisk Tidsskrift her.
Wanted!
Artikler efterlyses. Dit speciale, din afhandling, dit projekt eller din spændende praksis vil vi gerne formidle i DpT. Vis hvad du kan, send artiklen til redaktion@dpt.dk
Historien om DpT
“Dengang Dansk pædagogisk Tidsskrift blev til” af Ellen Nørgaard. Læs artiklen. Se også Stine Thygesens analyse af udviklingen siden da.