Seneste udgivelser

DtP4_forside December 2014: Pædagogikkens teori og praksis – eftersyn og eftertanke
I debatten om pædagogik og uddannelse er det nærmest et dogme, at der skal være en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Temaet tager de formulerede sammenhænge ud af omløb og iagttager dem udefra.
Læs mere om decemberudgaven her.
DpT_forside_02.13_web September 2014: Ny teknologi i velfærdsprofessioner
Velfærdsteknologi-, digitaliserings- og innovationsdagsordener fylder mere og mere. Men hvad taler vi overhovedet om, når vi taler om digitalisering og velfærdsteknologi?
Læs mere om septemberudgaven her.
DpT_forside_04.13WEB Maj 2014: Pædagogiske tidskampe
Pædagogik, opdragelse og uddannelse er tæt forbundne til tid. Opdragelse tager tid, folder sig ud over tid. Den pædagogiske tid er udspændt mellem på den ene side et her-og-nu og på den anden side en fremtid som opdragelsen og uddannelsen retter sig imod.
Læs mere om majudgaven her.
Læs tidligere udgivelser Tidligere udgivelser
Du kan finde oversigter over tidligere udgivelser af Dansk pædagogisk Tidsskrift her.
Wanted!
Artikler efterlyses. Dit speciale, din afhandling, dit projekt eller din spændende praksis vil vi gerne formidle i DpT. Vis hvad du kan, send artiklen til redaktion@dpt.dk
Historien om DpT
“Dengang Dansk pædagogisk Tidsskrift blev til” af Ellen Nørgaard. Læs artiklen. Se også Stine Thygesens analyse af udviklingen siden da.