Seneste udgivelser

Dpt_0216_forside_web Maj 2016: Proletarisering af vidensarbejde?
De senere års reformer har skabt nye betingelser for det vidensarbejde – forskning og undervisning – der udføres i institutionerne. Temaet går på opdagelse i, hvordan den ”stille revolution” af vidensarbejdet går for sig.
Læs mere om majudgaven her.
Dpt_01.16_forside_web Februar 2016: Drenge og uddannelse
Temaet giver bud på forskellige dimensioner af drenge og unge mænds liv og møde med institutionelle pædagogikker for derigennem at bidrage til øget forståelse af de mange forskelligartede pædagogiske praksisser som drenge deltager i.
Læs mere om februarudgaven her.
Dpt0415_FORSIDE_hjemmeside3 December 2015: Institution og familie
Med dette temanummer ønsker vi at kaste et kritisk blik på det intensiverede samarbejde ved på forskellige måder at belyse, hvilken betydning, samarbejdet får for de involverede.
Læs mere om decemberudgaven her.
Læs tidligere udgivelser Tidligere udgivelser
Du kan finde oversigter over tidligere udgivelser af Dansk pædagogisk Tidsskrift her.
Wanted!
Artikler efterlyses. Dit speciale, din afhandling, dit projekt eller din spændende praksis vil vi gerne formidle i DpT. Vis hvad du kan, send artiklen til redaktion@dpt.dk
Historien om DpT
“Dengang Dansk pædagogisk Tidsskrift blev til” af Ellen Nørgaard. Læs artiklen. Se også Stine Thygesens analyse af udviklingen siden da.