Seneste udgivelser

Februar 2017: Gal pædagogik
Med temaet vil redaktionen tage pulsen på forskellige af de pædagogisk orienterede handlings-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser inden for det (social)psykiatriske område og på alternative måder at se forholdet mellem ’de gale’ og samfundet på.
Læs mere om februarudgaven her.
dpt_04_16_forside_web December 2016: Erhvervsuddannelsesreformen
Temaet adresserer  specifikke tematikker, der udspringer eller aktualiseres af reformens elementer. Artiklernes optagethed af forskellige temaer illustrerer reformens kompleksitet og dens ambitioner om at reformere erhvervsuddannelserne.
Læs mere om decemberudgaven her.
unspecified September 2016: Demokrati i børnehøjde . en truet livsform?
I de seneste 15 års uddannelsesreformer er demokrati og demokratisk dannelse blevet stadigt mere usynlig. DpT åbner for kritiske diskussioner af, hvad demokrati i børnehøjde i grunden er for en størrelse og hvordan det kan praktiseres.
Læs mere om septemberudgaven her.
Læs tidligere udgivelser Tidligere udgivelser
Du kan finde oversigter over tidligere udgivelser af Dansk pædagogisk Tidsskrift her.
Wanted!
Artikler efterlyses. Dit speciale, din afhandling, dit projekt eller din spændende praksis vil vi gerne formidle i DpT. Vis hvad du kan, send artiklen til redaktion@dpt.dk
Historien om DpT
“Dengang Dansk pædagogisk Tidsskrift blev til” af Ellen Nørgaard. Læs artiklen. Se også Stine Thygesens analyse af udviklingen siden da.