Seneste udgivelser

WEB_DpT_forside_01.14_72dpi Februar 2014: Læring i et ufaglært arbejdsliv
Temaet analyserer konkrete betingelser, ønsker og krav ufaglærte mødes med, både når det gælder livslang læring gennem deltagelse i formelle uddannelsesaktiviteter og i ikke-formelle læringsaktiviteter på arbejdspladsen.
Læs mere om februarudgaven her.
WEB_DpT_forside_03.13 December 2013: Dialogisk styring – New Public Management 2.0?
Hvad karakteriserer de nye styringsformer, og hvordan forholder de sig til den økonomisk dominerede styringsmæssige dagsorden som karakteriserede NPM?  Giver dialogen  mulighed for reel demokratisering?
Læs mere om december-udgaven her.
WEB_DpT_forside_03.13 September 2013: Samværets pædagogik
Samvær relaterer sig på en eller anden måde til fællesskabsbegrebet.  Kan samværsbegrebet vise sig frugtbart i bredere pædagogiske sammenhænge fra dag- og fritidsinstitutioner over skolen til uddannelsessystemet?
Læs mere om september-udgaven her.
Læs tidligere udgivelser Tidligere udgivelser
Du kan finde oversigter over tidligere udgivelser af Dansk pædagogisk Tidsskrift her.

 
Wanted!
Artikler efterlyses. Dit speciale, din afhandling, dit projekt eller din spændende praksis vil vi gerne formidle i DpT. Vis hvad du kan, send artiklen til redaktion@dpt.dk
Historien om DpT
Dengang Dansk pædagogisk Tidsskrift blev til af Ellen Nørgaard. Læs artiklen. Se også Stine Thygesens analyse af udviklingen siden da.