Seneste udgivelser

Maj 2019: Pædagogikken og pengene
Dette tema stiller sig undersøgende og nysgerrigt an i fht. pædagogikkens nye pengestrømme. Vi ønsker at nærme os en forståelse af hvilke pædagogiske og forskningsmæssige ideer og praksisformer, der muliggøres hhv. besværliggøres ved udviklingen.
Læs om majudgaven her.
Februar 2019: Tag dømmekraften tilbage – men tilbage til hvad?
Dømmekraften er traditionelt blevet opfattet som en af de vigtigste kvalifikationer hos de professionelle.  Kunne andre og mere demokratisk baserede organiseringer af arbejdet udvikles – hvor der stadig var plads til og efterspørgsel på den professionelle dømmekraft?
Læs om februarudgaven her.
December 2018: Frivillighed og velfærdsarbejde
Temaet problematiserer de sidste 30-40 års tendenser til  at  åbne for frivillige aktørers bidrag til løsning af sociale udfordringer og spørger  til, hvilke effekter det har haft på såvel socialt frivilligt arbejde som på offentligt velfærdsprofessionelt arbejde?
Læs mere om decemberudgaven her.
Nu går DpT digitalt
Nr. 4/2019 bliver den sidste trykte version. Læs mere her.
Læs tidligere udgivelser Tidligere udgivelser
Du kan finde oversigter over tidligere udgivelser af Dansk pædagogisk Tidsskrift her.
Wanted!
Artikler efterlyses. Dit speciale, din afhandling, dit projekt eller din spændende praksis vil vi gerne formidle i DpT. Vis hvad du kan, send artiklen til redaktion@dpt.dk
Historien om DpT
“Dengang Dansk pædagogisk Tidsskrift blev til” af Ellen Nørgaard. Læs artiklen. Se også Stine Thygesens analyse af udviklingen siden da.