Seneste udgivelser

dpt_04_16_forside_web December 2016: Erhvervsuddannelsesreformen
Temaet adresserer  specifikke tematikker, der udspringer eller aktualiseres af reformens elementer. Artiklernes optagethed af forskellige temaer illustrerer reformens kompleksitet og dens ambitioner om at reformere erhvervsuddannelserne.
Læs mere om decemberudgaven her.
unspecified September 2016: Demokrati i børnehøjde . en truet livsform?
I de seneste 15 års uddannelsesreformer er demokrati og demokratisk dannelse blevet stadigt mere usynlig. DpT åbner for kritiske diskussioner af, hvad demokrati i børnehøjde i grunden er for en størrelse og hvordan det kan praktiseres.
Læs mere om septemberudgaven her.
Dpt_0216_forside_web Maj 2016: Proletarisering af vidensarbejde?
De senere års reformer har skabt nye betingelser for det vidensarbejde – forskning og undervisning – der udføres i institutionerne. Temaet går på opdagelse i, hvordan den ”stille revolution” af vidensarbejdet går for sig.
Læs mere om majudgaven her.
Læs tidligere udgivelser Tidligere udgivelser
Du kan finde oversigter over tidligere udgivelser af Dansk pædagogisk Tidsskrift her.
Wanted!
Artikler efterlyses. Dit speciale, din afhandling, dit projekt eller din spændende praksis vil vi gerne formidle i DpT. Vis hvad du kan, send artiklen til redaktion@dpt.dk
Historien om DpT
“Dengang Dansk pædagogisk Tidsskrift blev til” af Ellen Nørgaard. Læs artiklen. Se også Stine Thygesens analyse af udviklingen siden da.