Erhvervsuddannelser

DpT og Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, inviterer til et debatmøde med forfatterne til temaet i nr. 1/2012 om

Erhvervsuddannelser – social inklusion eller global konkurrencekraft?

I temaet indgår følgende artikler:

 • Christian Helms Jørgensen:
  Har erhvervsuddannelserne en fremtid? Styrker og svagheder, udfordringer og potentialer
 • Ida Juul:
  Ligeværd mellem ungdomsuddannelserne – realistisk mulighed eller utopi?
 • Peter Koudahl:
  Nye muligheder for erhvervsuddannelserne?
 • Lene Larsen:
  Når uddannelse bliver til socialt arbejde
 • Arnt Vestergaard Louw:
  Erhvervsfaglig læring i et elevperspektiv
 • Lene Tanggaard:
  ”Man er blevet til noget” – om frafaldsforebyggelse i erhvervsuddannelserne

Forfatterne (Lene Tanggaard er desværre forhindret i at deltage) præsenterer deres bidrag og diskuterer emnet med hinanden og med deltagerne i en bestræbelse på at levendegøre temaet og videreudvikle det.

Hvornår:
Debatmødet finder sted tirsdag den 28. februar 2012 kl. 16,30-19

Hvor:
Festsalen, lokale A 220 på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Der er fri adgang for alle interesserede

 NB! DpT nr. 1/12 vil kunne købes på stedet for 100 kr.