Samværets pædagogik

DpT og Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) inviterer til et debatmøde med forfattere til temaet i nr. 3/2013 om

Samværets pædagogik

Program:

  • 16.35: Velkomst og kort introduktion til temaet og ideen hertil v/DpT’s redaktion
  • 16.50: Paneldebat: Samværet fra et elevperspektiv
    Fremlæggelse af artikler og debat med Susanne Murning og Ida Sterndorff
  • 17.35: Pause
  • 17.50: Intimt samvær i det pædagogiske rum set fra lærernes synsvinkel – faldgruber og muligheder
    Paneldebat med Martin Blok Johansen og Jonas Møller
  • 18.35: Opsummering og indlæg fra Rasmus Kjær

Hvornår:
Debatmødet finder sted torsdag den 27. marts 2014 kl. 16,30-19

Hvor:
Festsalen, lokale A 220 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Der er fri adgang for alle interesserede

DpT nr. 3/13 vil kunne købes på stedet for 75 kr.