Læring i et ufaglært arbejdsliv

DpT og Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) inviterer til et debatmøde med forfattere til temaet i nr. 1/2014 om

Læring i et ufaglært arbejdsliv

Temaet foldes ud ved oplæg af:

 • Birgitte Elle:
  Velkomst og kort introduktion til temaet
 • Axel Neubert:
  Voksen- og efteruddannelse i en krisetid – økonomi, rammer og udfordringer
 • Sissel Kondrup:
  Det ufaglærte arbejde som ramme for udvikling af læringsidentitet
 • Janne Gleerup:
  ”Skal vi ikke opfinde en rullende læringscafé?” Deltagelse og praksisnærhed som afsæt for innovative læreprocesser i arbejdslivet

Forfatterne præsenterer deres bidrag og diskuterer emnet med hinanden og med deltagerne i en bestræbelse på at levendegøre temaet og videreudvikle det

Hvornår:
Debatmødet finder sted tirsdag den 29. april 2014 kl. 16,30-19

Hvor:
Festsalen, lokale A 220, på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Der er fri adgang for alle interesserede

DpT nr. 1/14 vil kunne købes på stedet for 100 kr.