Institution og familie

DpT og Afdelingen for Pædagogisk Antropologi, DPU inviterer til et debatmøde med forfatterne til temaet i nr. 4/2015 om

Institution og familie – intensiveret samarbejde og forskydninger af ansvar

Temaet kaster et kritisk blik på det intensiverede institutions-familie samarbejde ved gennem en række konkrete studier at belyse og diskutere den betydning, samarbejdet får for de involverede:

  • Karen Ida Dannesboe: Forældre som ambassadører?
  • Nanna Koch Hansen: Når far lige skal spørge de voksne. Paradoksale positioneringer i forbindelse med intensiveret familieinddragelse under udslusning fra fængsel
  • Maria Ørskov Akselvoll: Det digitaliserede skole-hjem samarbejde i et forældreperspektiv – om forældres forskellige involveringsstrategier på Forældreintra
  • Pernille Juhl, Mette Elmose Andersen, Solmai Sofia Mikladal og Anja Hvidtfeldt Stanek: ”Jeg troede bare ikke lige, det lå ved mig…”. Inddragelse af forældre i det tværfaglige samarbejde om inklusion
  • Iram Khawaja og Hanne Knudsen: Bekymringssamtalen. Da skolen blev facilitator af forældresamarbejde om elevens selvinklusion
  • Jimmy Krab: Mellem målskemaer, opbakning og tvivl – forældres arbejde i og med familieklassen
  • Niels Kryger:
Det intensiverede samarbejde mellem institution og hjem under den tredje institutionalisering af barndommen

Forfatterne vil gennem korte oplæg præsentere artiklerne. Det efterfølges af oplæg fra to kritiske opponenter, ekstern lektor Søs Bayer, DPU og RUC, og institutionsleder Allan Baumann, Børnehuset Valhalla, som vil lægge op til diskussion med forfatterne og deltagerne.

Hvornår:
Debatmødet finder sted torsdag den 11. februar 2016 kl. 16,30-19

Hvor:
Lokale D170 på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Der er fri adgang for alle interesserede

DpT nr. 4/15 vil kunne købes på stedet for 75 kr.