Proletarisering af vidensarbejde?

DpT inviterer til debatmøde om temaet i nr. 2/2016

Proletarisering af vidensarbejde?

Temaet sætter forandringer i vidensarbejdet – arbejde med uddannelse og forskning på universiteter og professionshøjskoler – i kritisk lys. Temaet består af videnskabelige artikler og erfaringsbaserede beretninger om, hvad der i disse år bidrager til grundlæggende at forandre betingelser for vidensarbejde og hvordan forandringerne ser ud ’indefra’ og søges håndteret.

Forfatterne vil med korte oplæg præsentere deres bidrag:

  • Palle Rasmussen og Hans Jørgen Staugaard: Centraliseret mikroledelse af vidensarbejde
  • Lars Jakob Muschinsky: Læreruddannelsen – fra seminarium til professionshøjskole, fra lærerhøjskole til handelshøjskole
  • Birgitte Elle: Universitetets forandring
  • Hanne Leth Andersen og Laura Louise Sarauw: Målstyring og fremdrift: soppedidaktik og fremtidens vidensarbejder
  • Katja Brøgger: Du skal ville det, du skal: Om de videregående uddannelsers nye tilskyndelsesøkonomi

Desuden deltager Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, og Birger Steen Nielsen, tidl. professor på RUC, som opponenter, der vil kommentere temaets problemstilling og lægge op til diskussion med forfatterne og deltagerne.

Hvornår:
Debatmødet finder sted torsdag den 2. juni 2016 kl. 16,30-19

Hvor:
I kantinen på Det frie Gymnasium, Møllegade 26, 2200 København N

Der er fri adgang for alle interesserede

DpT nr. 2/16 vil kunne købes på stedet for 100 kr.