EUD-reformen

DpT inviterer til debatmøde om temaet i nr. 4/2016

Erhvervsuddannelsesreformen
– mellem politiske ambitioner og praktisk virkelighed

Temaet og dets forfattere kaster et kritisk blik på den nye EUD-reform:

 • Christian Helms Jørgensen:
  Reformen af erhvervsuddannelserne – En gang til, forfra og om igen. Se Christians slides.
 • Sissel Kondrup & Nanna Friche:
  Forståelser af uddannelses- og undervisningskvalitet i erhvervsuddannelsesreformen. Se deres slides.
 • Suna Christensen:
  Nytænkning: Talent rejser diskussion om pædagogiske ståsteder. Se Sunas slides.
 • Anne Mia Steno:
  Om sociale fællesskabers svære betingelser på EUD. Var desværre sygemeldt.
 • Peder Hjort-Madsen og Peter Koudahl:
  Den implicitte lærer. Se deres slides.

Forfatterne præsenterer deres bidrag og diskuterer emnet med hinandenog med deltagerne i en bestræbelse på at levendegøre temaet og videreudvikle det.

Hvornår:
Debatmødet finder sted mandag den 16. januar 2017 kl. 16,30-19

Hvor:
I aulaen på erhvervsskolen TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg

Der er fri adgang for alle interesserede

DpT nr. 4 vil kunne købes på mødet for 75 kr.