Praktiske oplysninger

Dansk pædagogisk Tidsskrift er det førende kritisk/konstruktive tidsskrift på området. Det udkom første gang i 1953 efter beslutning om at sammenslutte “Vor ungdom” og “Pædagogisk-psykologisk tidsskrift” under en fælles redaktion.

Tidsskriftet udgives af “Foreningen bag Dansk pædagogisk Tidsskrift”, CVR nr. 29996237.

Det udkommer fire gange årligt: medio februar, medio maj, medio september og medio december med et sidetal på normalt 96. Tidsskriftet udgives i et oplag på 600 eksemplarer til enkeltabonnenter og institutionsabonnementer samt gennem løssalg.

Redaktionen bringer i hvert nummer et tema på fem-seks artikler. Resten af nummeret udgøres af enkeltartikler, kommentarer og anmeldelser. Alle er velkomne til at indsende artikler til redaktionen.

Tidsskriftet anvendes i vid udstrækning i undervisningen på pædagog- og læreruddannelsen, på professionshøjskoler samt i relevante universitetsuddannelser og tilsvarende institutioner.

Bemærk: 2019 bliver det sidste år med papirudgivelse af Dansk      pædagogisk Tidsskrift. Fra 2020 overgås til digital udgivelse. Det  betyder, at der ikke udsendes opkrævning  af abonnement ved  årsskiftet. Der orienteres om den nye fleksible og bredt dækkende  udgivelsesform i de kommende numre og her på hjemmesiden.

Redaktionssekretær er Axel Neubert, Constantin Hansens Gade 33, 1801 Frederiksberg C. Tlf. 2342 1945. Mail: redaktion@dpt.dk

Copyright: Tidsskriftet forbeholder sig alle rettigheder over artikler, herunder også fuld offentliggørelse på hjemmesider og lign.

Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Narayana Press

ISSN 0904-2393

Bankforbindelse: Jutlander Bank, Falkoner Allè 72A, 2000 Frederiksberg, reg.nr. 9235, kontonr. 2073021203