Praktiske oplysninger

Dansk pædagogisk Tidsskrift er det førende kritisk/konstruktive tidsskrift på området. Det udkom første gang i 1953 efter beslutning om at sammenslutte “Vor ungdom” og “Pædagogisk-psykologisk tidsskrift” under en fælles redaktion.

Tidsskriftet udgives af “Foreningen bag udgivelsen af Dansk pædagogisk Tidsskrift”, CVR nr. 29996237.

Det udkommer fire gange årligt: medio februar, medio maj, medio september og medio december med et sidetal på normalt 96. Tidsskriftet udgives i et oplag på 800 eksemplarer til enkeltabonnenter og institutionsabonnementer samt gennem løssalg.

Redaktionen bringer i hvert nummer et tema på fem-seks artikler. Resten af nummeret udgøres af enkeltartikler, kommentarer og anmeldelser. Alle er velkomne til at indsende artikler til redaktionen.

Tidsskriftet anvendes i vid udstrækning i undervisningen på pædagog- og læreruddannelsen, på professionshøjskoler samt i relevante universitetsuddannelser og tilsvarende institutioner.

Abonnement 395 kr. årligt (460 kr. udland). For SU-berettigede studerende, ledige og pensionister 295 kr. årligt.

Adressen er Dansk pædagogisk Tidsskrift, Edvard Griegsgade 2, 2100 København Ø. Mail: administration@dpt.dk

Redaktionssekretær er Axel Neubert, Constantin Hansens Gade 33 3. mf, 1801 Frederiksberg C. Tlf. 2342 1945. Mail: redaktion@dpt.dk

Copyright: Tidsskriftet forbeholder sig alle rettigheder over artikler, herunder også fuld offentliggørelse på hjemmesider og lign.

Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Narayana Press

ISSN 0904-2393

Bankforbindelse: Jutlander Bank, Falkoner Allè 72A, 2000 Frederiksberg, reg.nr. 9235, kontonr. 2073021203

Abonnement via hjemmesiden.