Hvorfor DpT?

Kritisk analyse, formidling og diskussion

Dansk pædagogisk Tidsskrift er organ for tænksomme, kritiske og progressive kræfter, der søger at forstå og påvirke det pædagogiske felt og dets institutioner. Tidsskriftet er stedet, hvor herskende uddannelsesdagsordner udfordres med kritiske analyser, hvor uddannelsernes skjulte konsekvenser dokumenteres, hvor ideologiske kampe udkæmpes og hvor skarpe og provokerende analyser åbner for nye perspektiver på pædagogiske problemstillinger og institutioner. DpT er stedet, hvor nytænkende og kreative perspektiver og idéer formidles til inspiration for det pædagogiske felt.

Tidsskriftets overordnede formål er at bidrage til udviklingen af det pædagogiske felt og samfundet i retning af øget social, kulturel og kønsmæssig lighed og retfærdighed; solidaritet og mellemmenneskelighed; demokratisk deltagelse i uddannelses- og samfundslivet; kritisk bevidsthed; øget pluralitet og respekt for forskellighed og anerkendelse af menneskers rettigheder.

I Dansk pædagogisk Tidsskrift bringer skarpe kommentarer til aktuelle pædagogiske og uddannelsespolitiske dagsordener. DpT er kritiske, veldokumenterede og skarpsindige analyser af pædagogiske forhold og deres konsekvenser og formidling af nye og fremadrettede refleksioner og eksperimenter, der kan inspirere og forandre.

Dansk pædagogisk Tidsskrift søger at være en stemme for alle dele af den pædagogiske offentlighed, som – det gælder også tidsskrifterne – i høj grad er splittet op afhængig af institution, profession og fag. DpT analyserer, formidler og diskuterer på tværs af alle disse skillelinjer.

Tidsskriftets sigte er gennem temaer, enkeltartikler og kommentarer samt anmeldelser at dække hele det pædagogiske spektrum. Opgaven er at bringe indlæg fra forskellige dele af af det pædagogiske felt; fra folk i praksis, fra forskere, fra professionsuddannelserne m.fl. Dansk pædagogisk Tidsskrift skal være relevant for en bred læserskare og motivere til artikler fra en vifte af forskellige forfattere.

Artikelforfattere, som ønsker det, kan vælge at få deres artikler bedømt i form af en anonym fagfællevurdering (peer review). Se mere.

Dansk pædagogisk  Tidsskrift er registreret i Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste over tidsskrifter, der udløser points (niveau 1) i Den bibliometriske forskningsindikator.

Dansk pædagogisk Tidsskrift er optaget på European Reference Index for the Humanities (erih) over videnskabelige tidsskrifter i kategori c: research journals with an important local / regional significance in europe, occasionally cited outside the publishing country though their main target group is the domestic academic community. Listen udgives af European Science Foundation.