Køb udgivelser fra 2014

Her på hjemmesiden kan du købe og betale tidligere udgivelser af Dansk pædagogisk Tidsskrift. Vælg en udgivelse nedenfor og klik på knappen ud for: Klik og køb. Efterfølgende betaler du med dit kreditkort via vores betalingstjeneste PayPal. Priserne er inkl. moms. Forsendelse og håndtering udgør 25 kr. pr. udgivelse.

DtP4_forside December 2014: Pædagogikkens teori og praksis – eftersyn og eftertanke
96 sider
75 kr. + forsendelse
Læs mere om decemberudgaven her. Læs online.

DpT_forside_02.13_web September 2014: Ny teknologi i velfærdsprofessioner
72 sider
75 kr.+ forsendelse
Læs mere om septemberudgaven her. Læs online.

DpT_forside_04.13WEB Maj 2014: Pædagogiske tidskampe
96 sider
75 kr. + forsendelse
Læs mere om majudgaven her. Læs online.

WEB_DpT_forside_01.14_72dpi Februar 2014: Læring i et ufaglært arbejdsliv
88 sider
75 kr. + Forsendelse
Læs mere om februarudgaven her. Læs online.