Kritisk perspektiv

Hvad er en kritisk artikel i DPT?

I Dansk pædagogisk Tidsskrift er der skarpe kommentarer til aktuelle pædagogiske og uddannelsespolitiske dagsordener. DpT bringer kritiske, veldokumenterede og skarpsindige analyser af pædagogiske forhold og deres konsekvenser.  Men hvordan skal kritisk analyse forstås?

Her er redaktionens forsøg på en uddybning og præcisering til forhåbentlig inspiration for artikelforfattere. En kritisk artikel må opfylde et eller flere af følgende kriterier:

– den problematiserer og udfordrer dominerende tanker, forståelser, ideologier og politik på det pædagogiske område

– den giver stemme til eller belyser forholdene for marginaliserede, stigmatiserede og ekskluderede individer og grupper indenfor det pædagogiske felt

– den beskriver og fremlægger erfaringer, der åbner for nye perspektiver på og forståelser af den pædagogiske virkelighed

– den viser gennem et teoretisk perspektiv på pædagogiske problemstillinger andre vinkler og aspekter af verden, end dem der kommer fra den praktiske og politiske virkelighed

– den rejser usædvanlige spørgsmål eller beskæftiger sig med marginaliserede emner og problemstillinger i forhold til det pædagogiske felt

– den synliggør sine produktionsbetingelser og dermed dels sin måde at relatere sig til dominansforholdene i det pædagogiske felt på, dels hvilken indflydelse disse dominansforhold har på, hvad der mere eller mindre let kan siges om det pædagogiske felt.