Nr. 1 Februar

Læs redaktionel indledning | Se omslag 

TEMA: OPDRAGELSE AF OG I FAMILIEN

Familiens opgave er i stigende omfang blevet – og blevet indskrænket til – opdragelsen af børn. Sideløbende er der udviklet en række pædagogiske institutioner og funktioner, der kan optimere eller forebygge uhensigtsmæssigheder i denne familieopdragelse. ”Opdragelsen af familien” sker i vidt omfang gennem en praktisk vidensoverførsel af hvad der er til  samfundets eller barnets bedste. Med dette temanummer af Dansk pædagogisk Tidsskrift indkredses status for og den historiske udvikling i relationen mellem familie og stat. Indhold:

 • Tomas Ellegaard & Trine Øland:
  Redaktionel indledning
 • Oline Pedersen:
  Sundhedspleje, viden og normalitet
 • Sofie P. Rosengaard:
  Måltidsdisciplin tur/retur
 • Birte Ravn:
  Skole-hjem-samarbejdets historie
 • Hanne Knudsen:
  Afmagtsdemonstration
 • Lars Holm:
  Heldagsskoler for etniske minoritetselever. En analyse af forældreperspektiver på et lokalt skoleforsøg

MINDEORD

 • Ellen Nørgaard og Knud Jensen:
  Spæt Henriksen 1926-2010

ØVRIGE ARTIKLER

 • Kristine Kousholt:
  Faglige evalueringer – sociale betingelser og betydninger
  Publikationen ”OECD-rapport om grundskolen i Danmark” har skabt et stort fokus på evalueringer i folkeskolen. Lærerens evalueringer af eleverne hænger sammen med, hvilke positioner eleverne indtager i det fælles rum, og hermed hvilke muligheder for læring og dygtighed børnene tildeles og tager. Det betyder følgelig, at det, der måles, også er socialt. Men evalueringer er i den grad rettet mod enkeltelevers faglighed og dygtighed. Lærere er i høj grad sensitive overfor de sociale processer, men kan denne sensitivitet omsættes til evalueringsskemaer, elevplaner og testresultater? Og bør man overhovedet det?
 • Peter Allerup:
  PISA igen igen – var der noget vi glemte?
  I december 2010 forelå resultatet af den seneste internationale PISA undersøgelse. Kommentatorer med tilknytning til undervisning og folkeskolen var umiddelbart negative over for danske elevers internationale rangorden. Men skyldes bare en mindre del af faldet i OECD’s gennemsnit i virkeligheden statistiske usikkerheder i bestræbelserne på at lave en fast læseskala, er det en markering af, at man ikke skal gå så meget op i om Danmark er nummer  15, 18 eller  24 for den sags skyld. Og det skal bemærkes, at OECD gennemsnittet selv har været lidt ude på en rutsjetur på ca. 7 point.
 • Søren Nagbøl:
  Kroppens lyst – om levede læreprocesser
  Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udgivet en bog om Norddjurs Friskole. På den baggrund rejser artiklen spørgsmål som Hvordan ser jeres skole ud i dag? Er den ny eller gammel, slidt eller velholdt, lys eller mørk? Hvordan lugter den? Hvad gør den ved jer? I de rum, som er lukkede og afvisende, kan man se, at børn flygter ind i en virtuel-reality-verden med computerspil. I det øjeblik, hvor der er uderum og bevægelsesfrihed, har børnene derimod mulighed for at vitalisere eller revitalisere sanserne. Børn er født med meget forskellige evner og differentierede muligheder, som vi i opdragelsesinstitutioner og skolen ikke må nivellere, ligestille og gøre ligegyldige.
 • Steen Nepper Larsen:
  Der er ingen evidens for evidens – refleksioner omkring en magtfuld illusion
  Evidenstænkningen skal hurtigst muligt sættes på dagsordenen i alle landets skoler. Men skal en national evidensvækkelse gennemsættes, vil den blive akkompagneret af et uundgåeligt dokumentationspres og en udbredt evalueringsfeber. Der vil ske en dramatisk ekspansion i effektmålings-uddannelsesforskning. Evidenstankegangen breder sig, fordi væsentlige og magtfulde interessenter ønsker at automatisere beslutningsprocesser og at spare tid og penge. Kontrolsamfundet vil blive fulgt til dørs af et intensiveret selvansvarliggørelsespres på både elever, lærere, skoleledere og forskere.

ANMELDELSER

 • Peik Gjøsund og Roar Huseby:
  Gruppe og samspil. Indføring i gruppepsykologi
 • Mads Hermansen:
  Spilleregler i klassen. Læringsledelse i teori og praksis
 • Flemming Platz:
  Relationer og anerkendelse. Specialpædagogisk værktøjskasse for lærere og pædagoger