Nr. 2 Maj

Læs redaktionel indledning | Se omslag 

TEMA: RÅ PÆDAGOGIK

Eksempler på rå pædagogik er mange. Med rå pædagogik forstås en pædagogik, der enten ikke tager hensyn til den lærendes personlighed og læringsforudsætninger eller en pædagogik hvor den lærendes personlighed (og i sidste instans krop) udsættes for massive tilrettevisninger grænsende til ydmygelser. Den rå pædagogik er en negation af bærende elementer i den civiliserede pædagogik. Hvad er det ’pædagogiske rationale’, og hvorfor har det fået en vis popularitet?

 • Tomas Ellegaard & Søren Langager:
  Redaktionel indledning
 • Anne-Marie Eggert Olsen:
  Pædagogik og barbari
 • Verner Møller:
  Sport, uddannelse og konkurrence
 • Christian Sandbjerg Hansen:
  Rå & Mild – elementer af socialpædagogikkens institutioner og kategorier
 • Thomas Szulevicz:
  Individualisering og rå pædagogik
 • Franck Johnsen:
  Helvedes pædagogik
 • Lars-Henrik Schmidt:
  Succespædagogikkens udfordring

ØVRIGE ARTIKLER

 • Jens Peter Thomsen:
  Køn og klasse i undervisningsrummet på danske universitetsuddannelser
  Artiklen beskæftiger sig med, hvilken betydning køn og klasse har for, hvordan studerende deltager succesfuldt i danske universitetsuddannelser. Det fremstilles som et problem, at mændenes uddannelsesandel daler, men mændene indtager fortsat de ledende positioner i samfundet. Det vises, hvordan den sociale betydning af køn forskelsgør på universitetsuddannelser, hvordan denne forskel interagerer med social klasse, og hvilken rolle disse forskelle spiller i formidlingen af sociale positioner i uddannelsessystemet og samfundet.
 • Siggi Kaldan:
  Det satans succesrige gymnasium
  Der kan næppe herske tvivl om, at det almene gymnasium er den største succes nogensinde i dansk uddannelseshistorie, og trods årelange forsøg på at kvæle succesen, er mordforsøgene kun delvis lykkedes. Men det almene gymnasium står overfor nogle store problemer, hvis det vil bevare sin status som succeshistorie i internationalt perspektiv. Et opgør er nødvendigt med et ministerium og en pædagogisk uddannelse, der ikke bare er gammeldags, men på mange måder ligefrem markant bagstræberisk.
 • Julie Borup Jensen:
  Kreativitet og serendipitet – en didaktisk refleksion
  Forfatteren påpeger, at kreativitet sætter fokus på det, der ofte betegnes som ’skøn’. Denne dimension af viden er kommet under pres gennem en uddannelsestænkning, der lægger vægt på evidens. Det vises, hvordan kreativitet i et læringsperspektiv forudsætter et fokus på skøn, personlig viden og dømmekraft. Kan begrebet serendipitet rumme et sprog om kreativitet og skøn i en undervisningssammenhæng og understøtte en didaktisk refleksion over kreativitetens betydning for læring?
 • Søs Bayer:
  Frivillig ulydighed og genstridig refleksion – om kritik og pædagogik
  Artiklen fremhæver, at kritik i pædagogik oftest fundamenteres gennem en kritik af det eksisterende samfund, af opdragelsesmønstre, strukturer, forordninger, institutioner og herskende logikker. Denne kritik fører til forestillinger om forandring og forbedring. At se pædagogik som behæftet med og grundfæstnet i kritik åbner for andre forståelser og meningstilskrivelser. Forfatteren argumenterer for, at kritik må ses som en allerede tilstedeværende, men ikke altid lige synlig, del af pædagogi

ANMELDELSER

 • Dion Sommer:
  Børn i senmoderniteten. Barndomspsykologiske perspektiver
 • Thomas Aastrup Rømer:
  Uddannelse i spænding – åbenhjertighedens, påmindelsens og tilsynekomstens pædagogik
 • Lene Tanggaard:
  Fornyelsens kunst. At skabe kreativitet i skolen