Nr. 3 September

Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: PSYKOANALYTISKE PERSPEKTIVER PÅ DET PÆDAGOGISKE

Fokus sættes på de aspekter af pædagogik, uddannelse og læring, der synes mindst logiske, mindst tilgængelige for rationel planlægning og mest gådefulde for både forskere og praktikere. Fx effekter af og perspektiver på irrationelle processer og drivkræfter, som ellers ofte enten ignoreres eller benægtes, når der tales pædagogik og uddannelse – eller markeres som så dunkle, at de ikke kan sættes på ord eller gøres til genstand for forskningsmæssig praksis. Det vises, at det er muligt og oplysende at uddybe, hvad der synes at være i spil i såvel pædagogisk arbejde som i den pædagogiske forskningspraksis.

 • Eva Bertelsen og Thomas Gitz-Johansen: Redaktionel indledning
 • Kirsten Hyldgaard: Hvorfor tænker vi? Og hvornår er vi dumme?
 • Thomas Gitz-Johansen: Pædagogik mellem tilpasning og vækst – en eftersøgning af psykoanalytiske implikationer for pædagogisk praksis
 • Helle Bjerg: Når lysten træder i karakter – om karaktergivning i ideologikritisk perspektiv
 • Hanne B. Nielsen og Hanne Vivike: Sandplay: En pædagogisk metode
 • Steen Visholm: Psykodynamisk læringsteori og oplevelsesbaseret læring
 • Linda Lundgaard Andersen: Pædagogisk feltarbejde i et psykoanalytisk perspektiv

MINITEMA

I Dansk pædagogisk Tidsskrift nr. 4 2010 slog vi et såkaldt ’minitema’ an: ’Universitære iværksættelser i kølvandet på universitetsloven af 2003’. Det følges nu op med dette nummers minitema med titlen ’Betingelser for ”Universitet” er eroderet’.  Hermed skærpes blikket på de ændrede betingelser for universitets virke, der har været i gang længe før de seneste og meget forkætrede reformer.

 • Eva Bertelsen & Trine Øland: Betingelser for universitet er eroderet
 • Susan Wright: Bliver de danske universiteter til virksomheder?
 • Nils Bredsdorff: Penkowareformen: TÆNK MERE – TRYK MINDRE

ANMELDELSER

 • Kim Esmark, Marianne Høyen og Kristian Larsen (red.):
  Hvorfor Bourdieu?
 • Lars-Henrik Schmidt:
  Learkomplekset
 • Thomas Binderup:
  Den historiske fantasi
 • Holger Henriksen:
  Erindring og eftertanke – bidrag til skolens kulturhistorie
 • Martha Mottelson:
  Lærerens praksis
 • Niels Buur Hansen og Leo Komischke-Konnerup (red.):
  Specialundervisning på hovedet – almene pædagogiske synspunkter
 • Lone Svinth (red.):
  Nærvær og pædagogisk praksis. Mindfulness i skole og daginstitution
 • Hans Jørgen Kristensen og Per Fibæk Laursen (red.):
  Gyldendals Pædagogikhåndbog