Nr. 1 Februar

Læs redaktionel indledning

TEMA: ERHVERVSUDDANNELSER – SOCIAL INKLUSION ELLER GLOBAL KONKURRENCEKRAFT?

Det er et paradoks for EUD at skulle levere såvel høj erhvervskompetence som generel studiekompetence og samtidig levere en mere socialpædagogisk indsats for at fastholde de  elever, som har svært ved at hænge på uddannelsen, og som derfor er frafaldstruede. Temaet har til formål at forsøge at kaste lys over dette paradoks som et bidrag til de politiske initiativer og reformer, som vil blive iværksat på EUD-området i den kommende tid.

 • Axel Neubert, Stine Karen Nissen & Christian Helms Jørgensen:
  Redaktionel indledning
 • Christian Helms Jørgensen:
  Har erhvervsuddannelserne en fremtid? Styrker og svagheder, udfordringer og potentialer
 • Ida Juul:
  Ligeværd mellem ungdomsuddannelserne – realistisk mulighed eller utopi?
 • Peter Koudahl:
  Nye muligheder for erhvervsuddannelserne? En kommentar
 • Lene Larsen:
  Når uddannelse bliver til socialt arbejde
 • Arnt Vestergaard Louw:
  Erhvervsfaglig læring i et elevperspektiv
 • Lene Tanggaard:
  ”Man er blevet til noget” – om frafaldsforebyggelse i erhvervsuddannelserne 

Læs abstracts til de enkelte artikler her.

ØVRIGE ARTIKLER

 • Thomas Szulevicz: Hvis klasseledelse er svaret, hvad er så spørgsmålet?
  Artiklen skildrer klasseledelse som en tidstypisk pædagogisk tendens og opstiller en række svar på, hvorfor klasseledelse har indtaget en så dominerende position på det aktuelle pædagogiske landkort. På et kritisk grundlag fremhæves både det praktiske og teoretiske perspektiv på klasseledelse. Klasseledelse kan pædagogisk ses som et opgør med visse dele af den betydelige individualisering, som har kendetegnet det pædagogiske felt. Læs abstract.
 •  Peter Andersen: Hvordan forstår og praktiserer danske lærere klasseledelse?
  Klasseledelse for alvor er kommet på dagsordenen i Danmark i forbindelse med adfærdsmæssige snarere end læringsmæssige udfordringer. Forskningsmæssigt er der konsensus om, at klasseledelse er en hjørnesten i god undervisning. Men lærere efterspørger konkrete metoder og redskaber – dog ikke forstået som ”manualer” – og de føler sig ikke uddannelsesmæssigt ordentligt rustet til rollen som klasseleder. Læs abstract.
 •  Helle Skovbjerg Karoff: Legens praksis og udøvelsesform
  Artiklen præsenterer en legesituation fra et empirisk studie af børns leg, hvor legen perspektiveres gennem socialanalytiske kategorier. Legen er en særlig praksis, en udøvelsesform, hvor deltagerne skaber betydning gennem distancerende gentagelse og gentagende distance. Legen er en særlig udøvelsesform og praksis, hvor forskellige interpretationer mødes, og de primære betydningsproducerende i legen er udøverne selv. Læs abstract.

ANMELDELSER

 • Alexander von Oettingen:
  Almen pædagogik – pædagogikkens grundlæggende spørgsmål
 • Bjarne Wahlgren:
  Voksnes læreprocesser. Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde
 • Joakim Garff (red.):
  At komme til sig selv: 15 portrætter af danske dannelsestænkere
 • Lars Olsen:
  Uddannelse for de mange. Opskrift på en kulturrevolution
 • Thomas Aastrup Rømer, Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.):
  Uren Pædagogik
 • Benedikte Madsen m.fl.:
  Aktionslæringens DNA – En håndbog om aktionslæringens teori og metode
 • Ning de Coninck-Smith:
  Barndom og arkitektur. Rum til danske børn igennem 300 år
 • Karen Marie Hedegaard og Kirsten Krogh-Jespersen:
  Professionsdidaktik – grundlag for undervisning i professionsrettet uddannelse
 • Trine Øland:
  Progressiv pædagogik – former, forandringer og virkninger