Nr. 2 Maj

Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: PÆDAGOGIK, HISTORIEBRUG OG HISTORISKE PERSPEKTIVER

Temaet retter opmærksomhed mod og skaber nysgerrighed om, hvordan historie fortælles og bruges i skolen, på uddannelserne og i forskningen samt i den politiske debat om pædagogik og uddannelse og i øvrigt. Hvilke former for historie skrives og fortælles og hvilke virkninger har historiefortællingerne i nutiden? Kan det forholde sig sådan at en åbning af historien kan medvirke til en visionær åbning og nysgerrighed vedrørende pædagogikkens fremtidsperspektiver?

 • Eva Bertelsen, Trine Øland & Christian Sandbjerg Hansen:
  Redaktionel indledning
 • Georg Metz:
  Den trekantede nationalopfattelse. Fædrelandets foretrukne myter og den store tvivlsomme fælles fortælling før og nu i politik og pædagogik og hvorfor det ikke går an
 • Trine Øland:
  Kanon, tvetydigt intellektuelt arbejde og politisk magt i 00’erne
 • Marta Padovan-Özdemir:
  Migratoriske dannelsesprocesser – når indvandrerfriskolen ikke nødvendigvis fører til antidemokratisk radikalisering
  Pga. fejl i papirudgaven kan artiklen læses her
 • Christian Sandbjerg Hansen:
  Dobbeltsocialisering, opbrudstider og den hellige familie
 • Laura Detlefsen:
  Et opgør med den løftede pegefinger? Seksualundervisning som normpraksis med barnet som ansvarliggjort projektleder

Læs abstracts til de enkelte artikler her.

ØVRIGE ARTIKLER

 • Justine Grønbæk Pors: Jagten på fremtidens folkeskole – om joker-organisering og radikal omskiftelighed
  Vi er for tiden vidne til heftige diskussioner om, hvordan fremtidens folkeskole skal se ud. Folkeskolen forventes at omskabe sig selv til en fleksibel organisation, der sætter læring i centrum for alle dens beslutninger. Ved siden af et fokus på faglighed begynder vi også at bekymre os om, hvorvidt den danske folkeskole er kreativ og innovativ nok. Artiklen peger på to problemer: diffuse og modsatrettede krav, samt antagelsen om, at innovation og besparelser går hånd i hånd. Læs abstract.
 • Camilla Wang: Frisættelse eller fodlænke. Kommentar om læreruddannelsen
  “Læreruddannelsen sættes fri” var den budskabsmæssige kerne i de overskrifter, der i januar 2012 fulgte offentliggørelsen af en fireårig følgeevaluering af læreruddannelsesreformen fra 2006.  Den afgørende pointe er, at nok har læreruddannelsen behov for at blive ’sat fri’ fra sine mest snærende, detailregulerende bånd, men den skal forbindes i en stærk værdikæde med udviklingen i andre dele af skolens virkelighed.
 • Morten Lassen & Villy Hovard Pedersen: VEU-centre er svaret – men på hvilke spørgsmål?
  De ændrede og skærpede kompetencekrav til – især kortuddannede – voksne er beskrevet i mange sammenhænge, og det er gang på gang blevet påpeget, at især mange kortuddannede har behov for ikke bare bedre og mere specialiserede erhvervsrettede kompetencer, men også behov for forbedrede basale almene kompetencer. Det er nødvendigt at styrke VEU-centrene for at levere et kvalificeret modspil til markedsgørelsens pres, der forøger fragmenteringen i VEU-systemet og gør uddannelse til en simpel leverance. Læs abstract.
 • Vibe Larsen: Småbørnspædagogisk praksis og statens organisering
  Socialkulturelle uligheder i den pædagogiske praksis ser ud til at reproduceres, når en praksis netop forsøger at arbejde på det modsatte. I en dansk kontekst har særligt den nationalstatslige organiseringsform været virksom. Det har skabt erfaringer med særlige tænke- og handlemåder i forhold til fællesskaber, hvilket også har haft indflydelse på pædagogikken i statens småbørnsinstitutioner. Pædagogikken har konstitueret denne organiseringsform gennem sine praktikformer. Læs abstract.

ANMELDELSER

 • Bent Nabe-Nielsen & Louise Nabe-Nielsen:
  Dannelsens veje III
 • Ulf Brinkkjær og Marianne Høyen:
  Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser
 • Stig Broström,  Hanne Herring & Susanne Nellemann Nielsen:
  Liv og Læring i Vuggestuen –målrettet pædagogisk praksis med 0-3 årige børn
 • Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Petersen (red.):
  Sociologisk Leksikon
 • Karen Andreasen, Nanna Friche, Annette Rasmussen:
  Målt & Vejet. Uddannelsesforskning om evaluering
 • Anne-Marie S. Christensen (red.):
  Filosofisk etik. Narrativ etik, praktisk etik og metaetik