Nr. 3 September

 Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: ANVENDELSESFOKUSERET PÆDAGOGISK FORSKNING – BETYDNING OG ALTERNATIVER

Temaet belyser aktuelle tendenser og måder at inddrage og anvende pædagogisk teori i praksis. Begreber og forestillinger om anvendelse af viden inden for det pædagogiske område bliver ekspliciteret, reflekteret, diskuteret, problematiseret og nuanceret. Der kastes et kritisk lys på anvendelsesfokuseringen, og i hvilken forstand den kan siges at kvalificere den pædagogiske praksis.

 • Birgitte Elle, Thomas Ellegaard & Maja Plum:
  Redaktionel indledning
 • Peter Østergaard Andersen:
  Om at anvende beskrivelser og beskrive anvendelser
 • Bodil Øster:
  Udsat for evidens. Rapport fra et pædagogisk projekt under sundhedsøkonomisk lup
 • Maja Plum:
  Mellem Kindergarten og Howard Garden. En historie om viden der vinder an i den danske daginstitution
 • Annegrethe Ahrenkiel & Birger Steen Nielsen:
  Viden og forandring – uden quick fix

Læs abstracts til de enkelte artikler her.

ØVRIGE ARTIKLER

 • Lars Geer Hammershøj: Kreativitetspædagogik som forebyggelse
  Legen for legens egen skyld er vigtigere end nogensinde. Leg er nemlig børns måde at være kreative på, og det at være kreativ forekommer at blive afgørende på fremtidens arbejdsmarked. Legen for legens egen skyld er værdsat herhjemme, og reformpædagogikken kendetegnet ved at værdsætte, men ikke begribe legen. Leg er en øvelse i selvdannelse, hvorfor leg vil kunne forebygge de negative konsekvenser af samtidens vilkår for dannelse. Læs abstract.
   
 • Lars Ulriksen: Akademisering – bidrag til en nuancering. En kommentar
  Læs abstract.
   
 • Dil Bach: Koordineret civilisering: Velstående familiers investeringer i social kapital
  Artiklen omhandler børneopdragelsen i 15 nordsjællandske kapitalstærke familier i Bourdieusk forstand. Familiernes investeringer i det sociale sikrer en koordineret kultivering, men også en koordineret ’socialisering’, hvor familier og institutioner i fællesskab træner børnene i at kunne begå sig socialt. Og tilsammen vurderes dette som en koordineret civilisering, idet civiliseringsbegrebet både rummer det kulturelle og det sociale og fokuserer på det, der skal til for at blive et ’ordentligt’ menneske. Læs abstract.
 • Vivian Lund Hansen & Kamilla Frimodt Madsen: Pædagoger og konsulenter på markvandring – om et kommunalt udviklingsprojekt i dagtilbud til børn, som også blev ko-kreativt
  Artiklen tager afsæt i erfaringer og refleksioner fra et kommunalt kompetence- og udviklingsprojekt om inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Daginstitutioner skal både forholde sig til en øget bureaukratisering og ændre deres praksis i takt med de hyppigt ændrede økonomiske og politiske forhold. Et projektdesign skal derfor tage højde for, at medarbejderne får mulighed for at udtrykke deres frustrationer overfor de meningsforstyrrende tiltag, de bliver udsat for. Læs abstract.
   
 • Thomas Gitz-Johansen: Smuds i børnehaven: En undersøgelse af uønskede personlighedstræk i børnehavers vurderingsmaterialer
  Med begrebet ”smuds” sættes fokus på det, der i en given social og kulturel kontekst betragtes som usundt, uønsket og utiltalende hos barnet. Formålet med en sådan analyse er at undersøge hvilke krav, der stilles til det at være et acceptabelt barn, der ikke vækker omgivelsernes mishag eller ubehag. Analysen undersøger nogle kulturelle grænser for acceptabel udfoldelse af individualitet og særegenhed hos børn.  Læs abstract.

ANMELDELSER

 • Harriet Bjerrum Nielsen:
  Skoletid. Piger og drenge fra 1. til 9. klasse
 • Niels Rosendal Jensen & Christian Christrup Kjeldsen:
  Capability Approach – en anderledes tilgang til pædagogik, uddannelse og omsorg
 • Frede Nielsen Carstens & Søren K. Lauridsen:
  Ny kritisk pædagogik
 • Martin Blok Johansen og Søren Gytz Olesen (red.):
  Professionernes sociologi og vidensgrundlag
 • Egelund, Niels (red.):
  Undervisningsdifferentiering – Status og fremblik
 • Johannes Nørregaard Frandsen, Knud Bjarne Gjesing og Harry Haue:
  Mere end en skole! De danske efterskolers historie
 • Lene Tanggaard og Christian N. Stadil:
  I bad med Picasso
 • Michael Polanyi:
  Den tavse dimension
 • Lars Geer Hammershøj:
  Kreativitet – et spørgsmål om dannelse