Nr. 1 Februar

 Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: HISTORIEN OM EN BEBUDET FOLKESKOLEREFORM

Politiske planer om en reform af folkeskolen har længe været på dagsordenen. Sorømødet i august 2012 resulterede i et manifest for Ny Nordisk Skole. Manifestet opfordrede til partnerskaber mellem en lang række interessenter. Det blev i december udmøntet i et udkast til en reform for folkeskolen, Gør en god skole bedre, hvor heltidsundervisning skal give plads både til opprioritering af fagene og til aktivitetstimer. Men et konkret lovforslag er endnu under forberedelse. 

 • Søren Langager, Axel Neubert, Peter Engelbrekt Petersen & Trine Øland:
  Redaktionel indledning
 • Katrin Hjort:
  Ny nordisk skole – fællestræk, forskelle og fremtidige dilemmaer
 • Karen Egedal Andreasen, Annette Rasmussen & Palle Rasmussen:
  Hvad er ”nyt”? Kommentar til udviklingsprogrammet Ny Nordisk Skole
 • Karen Egedal Andreasen, Annette Rasmussen & Palle Rasmussen:
  Hvad er ”bedre”? Kommentar til regeringens udspil til folkeskolereform
 • Axel Neubert:
  Folkeskolereformen – et løft af skolen?

Læs abstracts til de enkelte artikler her

ØVRIGE ARTIKLER

 • Sine Lehn-Christiansen : Sundhedsfremmende sosu’er – uddannelse mellem ansvarliggørelse og umyndiggørelse
  Artiklen fokuserer på, hvordan fremme af folkesundheden bliver til uddannelsesmæssig virkelighed og hverdag. Undersøgelsen spørger til, hvordan sundhedsfremme praktiseres i den teoretiske del af social- og sundhedshjælperuddannelsen. Læs abstract her
 • Lene S. K. Schmidt: Nationale statistikker, sprogkuffert og andre kuriositeter til test af børn
  Artiklen beskriver hvordan pædagoger stilles overfor et ministerielt testmateriale til at producere viden om børn. Det drejer sig om ”Sprogvurderingsmateriale til treårige børn”. Ved en standardisering af sprogtesten skal pædagoger producere nationalt sammenlignelig viden om børns sprog. Læs abstract her
 • Henrik Marstal: Enhver kan spille guitar. Den seriøse amatørmusikkulturs udfordringer til den professionelle musikkultur
  Artiklen ser på hvordan eksistensen af uformelle læringsprocesser i rock/pop-pladestudiet siden 1960’erne har medvirket til at nære originale tiltag, som kræver genovervejelse af relationen mellem begreberne amatør og professionel. Læs abstract her
 • Anette Boye Koch: Når børn trives i børnehaven
  Trivsel figurerer forrest i Dagtilbudslovens målbeskrivelse, men begrebet er komplekst og flertydigt. Hvordan ved pædagoger, at børn er i trivsel og hvilken betydning har de voksne for børns trivsel i børnehaven? Artiklen søger at besvare spørgsmålet ved at præsentere pointer fra et ph.d.-projekt. Læs abstract her
 • Adam Johansen: Fattigdom og omsorgssvigt
  Da udsatte børn i 1905 for første gang i Danmark fik en særskilt lov, blev det muligt at afhjælpe familiens fattigdom, hvis fattigdom skønnedes at være den egentlige årsag til børnenes vanrøgt. Denne sammenhæng anerkendes ikke i nutidens lovgivning, senest Barnets Reform. Læs abstract her

ANMELDELSER

 • Erik Jørgen Hansen:
  Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv
 • Jens Christian Jacobsen og Tom Ritchie (red.):
  Pædagogik som fag og praksis
 • Stefan Ting, Jens Jørgen Hansen & Thomas Illum Hansen (red.):
  Læremidler i didaktikken – didaktiske læremidler