Nr. 2 Maj

Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: KRITIKKER AF UDDANNELSESINDUSTRIALISERING

Der fokuseres på aktuelle tendenser til industrialisering indenfor uddannelsesplanlægning og -tænkning. Der er ikke tale om tendenser, der eksplicit er fremført som ’industrialisering’. Ved nærmere granskning af hvordan en omfattende produktionslogik kan udlæses af en række forskellige uddannelsessammenhænge, vil temanummeret vise, hvorfor og hvordan en industrimetafor kan åbne for nye, væsentlige og kritiske indsigter i industrielle tendenser.

 • Trine Øland, Marianne Brodersen & Jan Thorhauge Frederiksen:
  Redaktionel indledning
 • Josephine Anna Billesø:
  Et kritisk analytisk blik på den videnskabelige pædagogiks opgave
 • Peder Hjort-Madsen:
  Standardisering og meningsfuld uddannelsesdeltagelse
 • Katja Brøgger:
  Akademisk samlebåndsballade. Lidt om de organisatoriske effekter af uddannelsesstandardisering
 • Laura Louise Sarauw og Gritt B. Nielsen:
  Entreprenørskab: uddannelsesindustrialisering i nye klæder?
 • Jan Thorhauge Frederiksen:
  Velfærdsprofessionernes vidensproduktion: praktiker-industri og praktiker-monopol

Læs abstracts til de enkelte artikler her

ØVRIGE ARTIKLER 

 • Nina Rus Ingvorsen: Pædagogfaglighed – hvad er det? Perspektiver på faglighedsforståelser
  Artiklen viser, hvordan der i den aktuelle forskning om pædagogfaglighed er opstået et særligt mangel-perspektiv på pædagogernes faglige formåen, og der rettes fokus på begrebet pædagogfaglighed sådan som det ser ud på pædagoguddannelsen. Læs abstract her.
 •  Niels Rosendal Jensen og Kirsten Elisa Petersen: Daginstitutionens betydning i ghetto-lignende boligområder
  Artiklen præsenterer nogle resultater fra et netop afsluttet forskningsprojekt, som har udforsket daginstitutionen og pædagogernes arbejde med udsatte børn og familier i et ghetto-lignende område. Daginstitutionen har en særlig funktion og betydning for denne gruppe børn og deres familier. Læs abstract her.
 • Stine Thygesen: Dansk pædagogisk Tidsskrift 1953-2013 – fra entydige svar til kritiske spørgsmål
  Udviklingen af samspillet mellem foreskrivende og beskrivende aspekter gennem tidsskriftets 60 år undersøges. Tidligere havde artiklerne hovedsagligt fokus på didaktik og pædagogisk psykologi. I dag, hvor pædagogisk teori bevæges i en anvendelsesorienteret retning, ser det ud til at DpT bevæger sig mod strømmen. Læs abstract her.
 • Og en kommentar af Finn Held: Mål alt, hvad måleligt er, og gør det måleligt, som ikke er det

ANMELDELSER

 • Villy Hovard Petersen, Susanne Andresen & Morten Lassen:
  En fortælling om AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne i en verden af forandring
 • Sandra Smidt:
  Bruner og de små børns læring. En introduktion
 • Katrin Hjort, Ane Qvortrup og Peter Henrik Raae (red.):
  Der styres for vildt – om paradokser i styring af pædagogik
  Sven Erik Henningsen og Finn Mogensen (red.):
  Mellem teori og praksis. Om transfer i professionsuddannelserne