Nr. 3 September

Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: SAMVÆRETS PÆDAGOGIK
Der gives næppe nogen præcis definition af begrebet ’samvær’; men det er indlysende, at det på en eller anden måde relaterer sig til fællesskabsbegrebet. Og netop forskellige fællesskabsbegreber kan være med til at afdække hvad samvær drejer sig om og ikke mindst nogle af vanskelighederne ved at planlægge og praktisere en egentlig ’samværspædagogik’. Kan samværsbegrebet vise sig frugtbart i bredere pædagogiske sammenhænge fra dag- og fritidsinstitutioner over skolen til uddannelsessystemet?

 • Tomas Ellegaard, Rasmus Kjær og Søren Langager:
  Redaktionel indledning
 • Rasmus Kjær:
  Mere end undervisning og læreplaner – om samværet som pædagogisk kategori
 • Ann Sofie Brink Pedersen:
  Formaliseret samvær i heldagsskolen
 • Ida Baggesgaard Sterndorff:
  Frikvarterets fænomenologi
 • Martin Blok Johansen:
  Det intimiserede samvær
 • Camilla Hutters og Susanne Murning:
  Klasserumsklima som betingelse for elevernes læring i gymnasiet
 • Jonas Møller og Rasmus Kjær:
  Samvær løfter fagligheden – Et højskolepædagogisk blik på forholdet mellem undervisning og samvær

Læs abstracts til de enkelte artikler her

ØVRIGE ARTIKLER

Hvis folkeskoleaftalen er svaret…
Spørgsmålet er, om denne aftale er et gennemgribende opgør med de senere års PISA-dominerede skolepolitik, og genindsætter den de pædagogiske målsætninger, som kom til udtryk i den Blå Betænkning fra 1960 og som blev udmøntet i formålsformuleringen fra 1975?. Vil skolen blive rustet til at danne myndige og ansvarlige samfundsborgere? Flere spørgsmål:

 • Finn Held:
  At være, gøre og tænke – eller: Hvad er et menneske og hvad skal det blive til
 • Steen Nepper Larsen:
  Know thy impact – kritiske tanker i forbindelse med Hattie-effektens evidente gennemslag
 • Erik Sigsgaard:
  Smid dem ud – eller: Hvad gør vi med skolens whistleblowers?

Læs en præsentation af kommentarerne her

 • Peter Koudahl: Erhvervsuddannelsesreform 2013 – endnu et kapitel i en uendelig historie?
  For de kommende forhandlinger om fremtidens erhvervsuddannelser er det afgørende, at de reelle problemer adresseres. Det er lige så afgørende, at der ikke køres frem med løsningsforslag, uden at de reelle problemstillinger bliver afsæt. Ellers ender det, som det plejer: Med endnu en reform, der rammer helt ved siden af.
 • Klaus Nielsen & Christian Helms Jørgensen: Frafald, omvalg eller fravalgt?
  I de senere år har der været meget fokus på det store frafald i erhvervsuddannelserne. Måske er det ikke kun indsatsen mod frafald der er problemet, men også forståelsen af frafald. Denne artikel ser nærmere på frafaldsbegrebet og argumenterer for en mere nuanceret forståelse af frafald.

ANMELDELSER

 • Peter Østergaard Andersen:
  Pædagogikken i evalueringssamfundet
 • Rune Fjord Jensen og Bodil Hovaldt Bøjer:
  Læringsrum
 • Michael Hviid Jacobsen & Anders Petersen (red.):
  Samfundsteori & Samtidsdiagnose. En introduktion til sytten nyere samfundstænkere for det pædagogiske felt
 • Charlotte Ringsmose & Susanne Ringsmose Staffeldt:
  Rum og læring – om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven
 • Martin Pedersen, Jacob Klitmøller og Klaus Nielsen (red.):
  Deltagerobservation – en metode til undersøgelse af psykologiske fænomener  
 • Tine Basse Fisker:
  Mere viden om diagnoser
 • Peter Østergaard Andersen:
  Pædagogiske læreplaner, dokumentation og evaluering
 • Peter Østergaard Andersen og Tomas Ellegaard (red.):
  Klassisk og moderne pædagogisk teori