Nr. 4 December

 Læs redaktionel indledning | Omslag 

TEMA: DIALOGISK STYRING – NEW PUBLIC MANAGEMENT 2.0?
Hvad karakteriserer de nye styringsformer, og hvordan forholder de sig til den økonomisk dominerede styringsmæssige dagsorden som karakteriserede NPM? Hvilken betydning kan det have, at den økonomiske dagsorden ikke er til diskussion, og at dialogen dermed ikke indebærer mulighed for reel demokratisering eller blot indflydelse på de betingelser som afgør handlemulighederne?

 • Eva Bertelsen & Bodil Øster:
  Redaktionel indledning
 • Peter Østergaard Andersen:
  Dialogen i central-decentral styring
 • Jan Helbak:
  Dialogisk styring – eller styret dialog?
 • Peter Henrik Raae & Karl-Henrik Jørgensen:
  OK 13 – mellem NPM og NPG?
 • Kirsten Gunvor Løth:
  Miskendelse af det mundtlige i pædagogisk praksis

Læs abstracts til de enkelte artikler her.

ØVRIGE ARTIKLER

 • Hans Dorf: Et fagligt løft af folkeskolen – men hvilken faglighed vil det løfte?
  På baggrund af den indgåede aftale om folkeskolen er det væsentligt at diskutere og kvalificere begrebet faglighed, både i relation til ambitionen om, at alle elever skal have størst muligt udbytte af skolegangen, og til de udfordringer, som samfundet står over for. Læs abstract her.

 • Oline Pedersen: Mellem behovsorientering og regulering – diskurser om omsorg for det lille barn
  Spejler man vores tids barnepleje i dogmet om Ro, Regelmæssighed og Renlighed, som var gældende i første halvdel af 1900-tallet, er udviklingen gået fra en meget regulerende tilgang til barnepleje til, at man i dag er optaget af at imødekomme børnenes behov. Læs abstract her.

 • Bjørn Hamre: I dag er eleven altid måske-egnet
  ”Måske-egnethed” er i nutiden blevet ophøjet til et pædagogisk ideal, som elever inkluderes og ekskluderes efter. Det ses i de helt særlige forestillinger, der er knyttet til at manifestere sig som lærende i skolen i dag. Læs abstract her.
 • Lotte Hedegaard-Sørensen: Samarbejdets kunst – flerfagligt samarbejde om komplicerede undervisningssituationer
  Artiklen formidler indsigter fra en empirisk undersøgelse om samarbejde mellem lærere og pædagogmedhjælpere på en specialskole for børn med multible funktionsnedsættelser og generelle indlæringsvanskeligheder. Læs abstract her.

ANMELDELSER

 • Palma Sjøvik (red.):
  En børnehave for alle – specialpædagogik og inklusion
 • Annegrethe Ahrenkiel, Birger Steen Nielsen, Camilla Schmidt, Finn Sommer & Niels Warring (red.):
  Daginstitutionen til hverdag – den upåagtede faglighed
 • Niels Ulrik Sørensen, Noemi Katznelson, Camilla Hutters & Mette Juul:
  Unges motivation og læring: 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet
 • Michael Paulsen og Søren Harnow Klausen (red.):
  Innovation & læring, filosofiske og kritiske perspektiver
 • Thomas Aastrup Rømer:
  Krisen i dansk pædagogik – en upraktisk blog
 • Lotte Hedegaard-Sørensen:
  Inkluderende specialpædagogik
 • Ane Qvortrup og Merete Wiberg (red.):
  Læringsteori & didaktik