Nr. 2 Maj

Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: PÆDAGOGISKE TIDSKAMPE

Pædagogik, opdragelse og uddannelse er tæt forbundne til tid. Opdragelse tager tid, folder sig ud over tid. Den pædagogiske tid er udspændt mellem på den ene side et her-og-nu og på den anden side en fremtid som opdragelsen og uddannelsen retter sig imod. I denne sammenhæng er der mange forskellige interessenter. Det er derfor ikke overraskende, at den pædagogiske tid i overvældende grad er genstand for kamp. Indenfor det sidste år fx den nyeste folkeskolereform med dens udvidelse af det tidsrum børn går i skole.

 • Tomas Ellegaard, Christian Sandbjerg Hansen & Stine Nissen:
  Redaktionel indledning
 • Tea Bengtson:
  Tid og kedsomhed. Feltarbejde blandt indespærrede unge
 • Martha Mottelson:
  Undervisningens tid
 • Søren Nagbøl:
  Tiden med Elias
 • Gritt B. Nielsen og Laura Louise Sarauw:
  Fremdrift og fremsyn: Kampen om de studerendes tid
 • Eva Bertelsen & Trine Øland:
  “Who cares?” ”What’s the difference?” Fremtiden inde i dig selv og andre forestillinger om fremtid i skoleprogrammatisk tænkning

Læs abstracts til de enkelte artikler her.

ØVRIGE ARTIKLER

 • Jette Steensen: Fremtidens læreruddannelse – kommer lyset fra Nord? Nordlys: blålys eller modlys?
  Diskussionen om læreruddannelsen skal være placeret på universitet eller professionshøjskole kan i øjeblikket synes uaktuel, men billedet kan hurtigt skifte. I Norge er læreruddannelsen som i Danmark 4-årig og placeret på højskoler. Dog har Norges arktiske Universitet i Tromsø iværksat et forsøg med en femårig forskningsbaseret læreruddannelse
 • Søren Langager & Axel Neubert: Folkeskolereform – nu er det sikkert og vist. En kommentar
  Med skolereformen er inklusion som skolepolitik på nationalt plan ved at være kørt så meget i stilling, at der er tegn på, at begrebet så småt trækkes lidt ud i periferien og knyttes sammen med begrebet undervisningsdifferentiering. De kommende års skoleudvikling bliver interessant at følge med grund til en del bekymring for, hvordan den nye skole vil forme sig for elever med forskellige vanskeligheder.
 • Jakob Ditlev Bøje og Line Togsverd: Når pædagogik bliver teknik – styring og målrationalitet i pædagoguddannelsens praktik
  Artiklen handler om praktikken i pædagoguddannelsen og den pædagogiske professionsudøvelse. En mere værdirationel og udviklingsorienteret forholdemåde, der vedvarende spørger og søger, hvad der overhovedet er det rigtige at gøre, og som svarer bedre til pædagogarbejdets kompleksitet, ser ud til at have vanskelige betingelser i praktikken.
 • Lars Emmerik Damgaard Knudsen: Teori og praksis er en kulturel problematik – en case fra læreruddannelsen
  Teori og praksis er et af de mest diskuterede spørgsmål, som har ført til talrige analyser af, hvordan disse vidensformer er relaterede og kan forbindes. Med udgangspunkt i den engelske filosof Wilfred Carr hævdes det, at der ikke er så meget et skel mellem teori og praksis, som der er en afstand mellem de forskellige opfattelser af, hvordan teori og praksis relaterer sig til hinanden.

ANMELDELSER

 • Peter Kemp:
  Verdensborgeren. Pædagogisk politisk ideal for det 21. århundrede
 • Steen Elsborg og Steen Høyrup Pedersen:
  Folkeoplysning og motivation for livslang læring: ”Vi søger de virksomme stoffer!”
 • Anne Linder og Jesper Gregersen:
  Fællesskabets pædagogik. Inklusion med glæde
 • Theresa Schilhab (red.):
  Cursiv nr. 11/2013: Pædagogisk neurovidenskab