Nr. 4 December

Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: PÆDAGOGIKKENS TEORI OG PRAKSIS – EFTERSYN OG EFTERTANKE

I den pædagogiske og politiske debat om pædagogik og uddannelse er det nærmest et dogme, at der skal være en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Hvad der menes med begreberne teori og praksis, hvordan sammenhængen skal være, og hvorfor der skal være en tæt sammenhæng mellem teori og praksis udfoldes sjældent. Temanummerets ide er at tage de konventionelle eller selvfølgelige formulerede sammenhænge ud af omløb og iagttage dem udefra.

 • Birgitte Elle, Tone Saugstad, Maria Christina Secher Schmidt & Trine Øland:
  Redaktionel indledning
 • Annegrethe Ahrenkiel & Camilla Schmidt:
  Rutiner kræver mere end rutine
 • Karin Højbjerg & Johanne Nielsen:
  Den personlige dimension – om lærerstuderendes opfattelse af brug af abstrakt, teoretisk viden
 • Sven Erik Nordenbo:
  Pædagogisk teori – et pseudohistorisk approach
 •  John Benedicto Krejsler:
  Teorien som mulighed for at tænke anderledes – krigsmaskiner, kompetencenomader og andre (be)greb på pædagogik
 • Tone Saugstad:
  Goddag mand, økseskaft (Se korrekt litteraturliste her.)
 • Martin Blok Johansen:
  Behov, brud og Bachelard – om teori, metode og praksis
 • Kristian Larsen & Maria Christina Secher Schmidt:
  Teori og praksis – invers: Fra teori implementeres i praksis, til hvad praksis kræver af teori
 • Laura Louise Sarauw:
  Når kvalitet bliver til ikke-teori. Om kompetence- og anvendelsesorientering som ukonkret negation af teoretiske og specialiserede videregående uddannelseselementer
 • Christian Sandbjerg Hansen & Trine Øland:
  Analytiske potentialer ved forskellige tilgange til studiet af pædagogisk teori

Læs abstracts til de enkelte artikler her.

ØVRIGE ARTIKLER

 • Maj Sofie Rasmussen: Produktionsskolen i en stivnet uddannelseskultur – muligheder og dilemmaer i arbejdet med udsatte unge
  Ambitionen med denne artikel er at udfordre en hierarkisk uddannelsestænkning, der placerer produktionsskolen nederst på den uddannelsesmæssige rangstige som en såkaldt ’taberskole’– både politisk og blandt de unge selv. Artiklen tager afsæt i et praksisforskningsprojekt omkring marginaliserede unge på Nørrebro i København. Projektets rammer udgøres af produktionsskolelinjen Kulturcoach.

ANMELDELSER

 • Katrin Hjort:
  Det affektive arbejde
 • John Benedicto Krejsler, Annegrethe Ahrenkiel & Camilla Schmidt (red.):
  Kampen om daginstitutionen
 • Else Marie Bech (red.):
  Professionel kærlighed – er der plads til følelser i professionelle relationer?