Nr. 4 December

Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: INSTITUTION OG FAMILIE. INTENSIVERET SAMARBEJDE OG FORSKYDNINGER AF ANSVAR

Globalt og nationalt er der i disse år politisk og pædagogisk fokus på styrkelse af samarbejdet mellem pædagogiske institutioner og familier gennem forskellige former for inddragelse af forældre og/eller pårørende. Med dette temanummer ønsker vi at kaste et kritisk blik på det intensiverede samarbejde ved på forskellige måder at belyse, hvilken betydning, samarbejdet får for de involverede.

 • Jimmy Krab, Karen Ida Dannesboe, Niels Kryger, Maria Ørskov Akselvoll, Bodil Øster og Maria Christina Secher Schmidt:
  Redaktionel indledning
 • Karen Ida Dannesboe:
  Forældre som ambassadører?
 • Nanna Koch Hansen:
  Når far lige skal spørge de voksne. Paradoksale positioneringer i forbindelse med intensiveret familieinddragelse under udslusning fra fængsel
 • Maria Ørskov Akselvoll:
  Det digitaliserede skole-hjem samarbejde i et forældreperspektiv – om forældres forskellige involveringsstrategier på Forældreintra
 • Pernille Juhl, Mette Elmose Andersen, Solmai Sofia Mikladal og Anja Hvidtfeldt Stanek:
  ”Jeg troede bare ikke lige, det lå ved mig…”. Inddragelse af forældre i det tværfaglige samarbejde om inklusion
 • Iram Khawaja og Hanne Knudsen:
  Bekymringssamtalen. Da skolen blev facilitator af forældresamarbejde om elevens selvinklusion
 • Jimmy Krab:
  Mellem målskemaer, opbakning og tvivl – forældres arbejde i og med familieklassen
 • Niels Kryger:
  Det intensiverede samarbejde mellem institution og hjem under den tredje institutionalisering af barndommen

Læs abstracts til temaartiklerne her.

ØVRIGE ARTIKLER

 • Bent Sortkær: Fra OECD landereview (2004) til folkeskolereform (2014). En undersøgelse af OECD’s indflydelse på dansk uddannelsespolitik
  Artiklen undersøger en mulig påvirkning ved at sammenligne OECD’s konkrete anbefalinger i en OECD-rapport om grundskolen i Danmark fra 2004 med en række danske policydokumenter i form af lovtekster og lovforslag herunder folkeskolereformen fra 2014. Og i hvilket omfang en påvirkning kan være sket.
 • Miriam Madsen: ”Humaniora er et udtryk for overskud” – analyse af debatten om humanistiske universitetsuddannelsers samfundsværdi
  Artiklen analyserer tre forskellige forsvar for humanistiske universitetsuddannelser og deres samfundsmæssige dannelsesværdi og viser her igennem, hvordan mindst tre forskellige dannelsesforestillinger prægede dimensioneringsdebatten. 

ANMELDELSER

 • Rasmus Willig:
  Kritikkens U-vending
 • Ning de Coninck-Smidt, Lisa Rosén Rasmussen, Iben Vyff:
  Da skolen blev alles. Tiden efter 1970. Femte og sidste bind af Dansk Skolehistorie
 • Per Bjørn Foros & Arne Johan Vetlesen:
  Angsten for opdragelse. Dannelse i et samfundsetisk perspektiv
 • Mette Buchardt:
  Pedagogized Muslimness – Religion and Culture as Identity Politics in the Classroom
 • Ane Qvortrup, Dion Rüsselbæk Hansen og Marianne Abrahamsen (red.):
  Den Etiske Efterspørgsel – i pædagogik og uddannelse
 • Jørgen Husted:
  Etik og værdier i pædagogers arbejde
 • Henrik Christensen og Karsten Bo Larsen:
  Den danske grundskole – økonomisk set