Nr. 1 Februar

Læs redaktionel indledninng | Omslag 

TEMA: DPT OG BØRNEHAVEN
DpT har gennem tiderne fungeret som arena for forskellige aktørers tanker om børnehaven; dens formål, ide, værdier, konkrete udformning og samfundsmæssige betydning. Vi har inviteret en række børnehavepædagogiske debattører til at se tilbage i ældre numre af tidsskriftet (Vor Ungdom, Pædagogisk-psykologisk Tidsskrift og Dansk pædagogisk Tidsskrift) og udvælge en artikel, som de betragter som central, enten personligt eller som et tidsbillede.

 • Marianne Brodersen & Christian Sandbjerg Hansen:
  Redaktionel indledning
 • Hedevig Bagger:
  Uddannelse af Smaaskolelærerinder. Indledning af Søs Bayer
 • Anna Wulff:
  Montesorri-Frøbel. Indledning af Hans Vejleskov
 • Johannes Novrup:
  Den sjette verdenskonference for Ny Opdragelse. August 1932, Nice, Frankrig. Indledning af Jan Kampmann
 • Sofie Rifbjerg:
  Børnehaven i reformpædagogisk belysning. Indledning af Kjeld Rasmussen
 • Kirsten Sigsgaard:
  Opdragelsen i børnehaven. Indledning af Allan Baumann
 • Astrid Balslev, Kirsten Borg, Margrethe Hviid & Eva Neergaard:
  Børnehavelærerindens arbejde. Indledning af Charlotte Palludan
 • Niels Harboe:
  Hvad skal vi lære? Indledning af Helga Schwede

ØVRIGE ARTIKLER

 • Peter Raagaard: ”Ryst din frække røv” – om mobning som en sproghandling set i en social og kulturel kontekst
  Artiklen er en dybdegående analyse af en bemærkning, jeg overhørte som lærer på Social- og Sundhedsskolen i Næstved. En gruppe elever fra et af skolens grundforløbshold var på vej gennem skolens store, åbne centrale fællesområde i følge med en lærer. Samtidig opholdt en gruppe piger fra et andet grundforløbshold sig i et hjørne af fællesarealet, der stødte op til en af skolens korridorer. Idet gruppen passerede, kom en af pigerne med en bemærkning.

 • Berit Zachrisen: Interaktioner i lek mellem barn med etnisk minoritets- og majoritetsbakgrunn
  Utdanningssystemet er helt sentralt i arbeidet med inkludering i et flerkulturelt samfunn. Fra flere hold er det imidlertid uttrykt en viss usikkerhet rundt hvor godt den skandinaviske barnehagemodellen med stor vekt på fri lek og barnas egne valg, fungerer som en arena for inkludering. Hva kjennetegner samspillet i de interetniske lekesituasjonene, og hvilken betydning kan dette ha for det pedagogiske tilbudet til barna med etnisk minoritetsbakgrunn?
 • Bjarne Wahlgren og Ulla Nistrup: Realkompetence. Hvordan kan kortuddannede få deres praktiske kompetencer anerkendt i en erhvervsuddannelse?
  Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer. Anerkendelse af realkompetencer i en uddannelsessammenhæng kræver viden om, hvordan man vurderer praktiske kompetencer, og ikke mindst viden om samspillet er mellem praktiske og skolastiske vidensformer. Artiklen giver eksempler på disse forhold og peger på de udfordringer, det rejser for erhvervsskolerne.

ANMELDELSER

 • David Bugge (og Bente Kasper Madsen):
  Løgstrup og skolen
 • Tina Bering Keiding og Ane Qvortrup:
  Systemteori og didaktik
 • Grethe Kragh-Müller:
  Kvalitet i daginstitutioner
 • Lene Tanggaard, Thomas Aastrup Rømer & Svend Brinkmann (red.):
  Uren pædagogik 2
 • Anne Katrine Gjerløff, Anette Faye Jacobsen, Ellen Nørgaard og Christian Ydesen:
  Da skolen blev sin egen, 1920–1970. Dansk Skolehistorie bind 4
 • Thorkild Thejsen (red.):
  Lærernes kampe Kampen for skolen