Nr. 3 September

Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: DYGTIGSHEDSPÆDAGOGIK: OM ELITENS TALENTER OG TALENTERNES ELITE I UDDANNELSESSYSTEMET
Talen om talent og elite i det danske uddannelsessystem er markant. ”De særligt talentfulde skal have udfoldelsesmuligheder”, der skal ”ikke kun satses på bredden, men også eliten” er fremtrædende udsagn. I de seneste ti år har talentbegrebet fået en særlig drejning i uddannelsespolitik, hvor det først og fremmest handler om at give de dygtigste elever bedre muligheder for at udvikle deres evner. Men hvad er talent og elite og hvad bliver det til i pædagogiske sammenhænge?

 • Jesper Stilling Olesen, Jens Christian Nielsen, Suna Møller Christensen & Christian Sandbjerg Hansen:
  Redaktionel indledning
 • Annette Rasmussen:
  Talentudvikling og differentiering af elever i talentklasser
 • Jens Christian Nielsen, Lotte S. Skrubbeltrang & Jesper S. Olesen:
  Idrætstalenters læringsaftale med den danske folkeskole – om folkeskolens samarbejde med eliteidrætten om talentudvikling
 • Roddy Walker:
  At lære at være elite – præfektrollen som markør i elevernes identitetsdannelse på en elitekostskole
 • Suna Christensen:
  Ud over skole-centrisme: Talent i erhvervsuddannelserne
 • Bjørn Friis Johannsen & Jesper Bruun:
  Talent, totem, tabu og anden naturtro

Læs abstracts til temaartiklerne her.

ØVRIGE ARTIKLER

 • Rikke Brown og Kia Wied: Kan lysten drive værket i udskolingen? Iagttagelser fra to studier af lyst som organiseringsprincip i udskolingen
  Artiklen sætter fokus på, hvad der sker, når elevernes lyst og interesse bruges som det bærende princip for skolens måde at organisere sig på. Der peges på, at lyst til skole for eleverne er forbundet med meget andet end blot en faglig interesse, og at lyst som organiseringsprincip ser ud til at producere utilsigtede opdelinger som følge af elevernes linjevalg.
 • Anne Oksen Lyhne: Skolekultur og dyd. Om Aristoteles’ teori om dyder og dennes relevans for pædagogikken
  Artiklen giver et etisk-kognitionspsykologisk bud på, hvorfor pædagogikken bør vægte skolekulturens betydning. Denne pointe udledes med afsæt i Aristoteles’ teori om dyder. Artiklens ærinde er reflektere over ’indre’ drivkraft (motivation). Afslutningsvist sættes artiklens pointer kortfattet i spil i forhold til den aktuelle folkeskolereforms fokus på læringsmålstyring.
 • Annegrethe Ahrenkiel & Kim Rasmussen: Børns relationer og venskaber – pædagogers opgave og ansvar?
  Børns leg, sociale relationer og især deres venskab er det, som betyder mest for børn i hverdagens daginstitutionsliv. Derfor synes pædagoger at stå i en både vanskelig og paradoksal situation, når de skal forsøge at hjælpe de børn, der har svært ved at skabe og fastholde stabile relationer til andre børn. Men hvad kan pædagogerne så gøre for at leve op til ansvaret?

ANMELDELSER

 • Svend Brinkmann:
  Stå fast
 • Claus Munch Drejer:
  Kampen om eleven. Hvordan skolen skaber elever
 • Brian Degn Mårtensson:
  Konkurrencestatens pædagogik: En kritik og et alternativ
 • Niels Rosendal Jensen (red.):
  Den pædagogiske profession – bidrag til en forståelse af pædagogernes ændrede arbejdsvilkår