Nr. 1 Februar

Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: DRENGE OG UDDANNELSE

Temaet giver bud på forskellige dimensioner af drenge og unge mænds liv og møde med institutionelle pædagogikker for derigennem at bidrage til øget forståelse af de mange forskelligartede pædagogiske praksisser som drenge deltager i. Men hvad er det for problemer med maskulinitet, som disse pædagogikker skal løse, og hvilke relationer skaber det mellem drenge og piger, børn og voksne, elever og lærere i disse pædagogiske institutioner og hvad har det af konsekvenser for (de enkelte) drenge?

 • Jan Kampmann, Kevin Holger Mogensen, Tekla Canger og Søren Langager:
  Redaktionel indledning
 • Jan Kampmann:
  Hvad kan vi lære af ”DrengeAkademiet”?
 • Mona Kjær Ditlevsen og Søren Bøjgård Schleicher:
  ”Skolen er noget jeg sagtens kan overleve”
 • Kevin Holger Mogensen:
  Om drenges humor, intimitet og modstand i ungdomsuddannelse
 • Christian Helms Jørgensen:
  ”Jeg er født med det i blodet” – drenges traditionelle uddannelsesvalg i en senmoderne tid

Læs abstracts til temaartiklerne her.

ØVRIGE ARTIKLER

 • Axel Honneth:
  Pædagogik og demokratisk offentlighed. Et forsømt kapitel i den politiske filosofi
 • Lisbeth Lunde Frederiksen og Mette H. Beck:
  Lærer anno 2017 – svar eller ekko?
 • Siggi Kaldan:
 • Brudstykker af en pædagogik. Pædagogiske associationer ved genlæsning af H. C. Andersen

ANMELDELSER

 • Mary Brekke & Tom Tiller (red.):
  Læreren som forsker. Indføring i forskningsarbejde i skolen
 • Per Fibæk Laursen:
  Drop ambitionerne – og lav bedre undervisning
 • Jacob Fuglsang:
  Den store løgn om uddannelse
 • Mette Pless, Noemi Katznelson, Peder Hjort-Madsen, Anne Mette W. Nielsen:
  Unges motivation i udskolingen. Et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen
 • Bodil Nielsen:
  Styr på mål. Læringsmål, tegn og progression
 • Thomas Aastrup Rømer:
  Pædagogiske landskaber – 323 Indre drys
 • Peter Hobel, Helle Lykke Nielsen, Pia Thomsen, Lilli Zeuner (red.):
  Interkulturel pædagogik Kulturmøder i teori og praksis
 • John Hattie, Deb Masters and Kate Birch:
  Visible Learning into Action. International Case Studies of Impact
 • Thomas Aastrup Rømer:
  Pædagogikkens to verdener