Nr. 3 September

Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: DEMOKRATI I BØRNEHØJDE – EN TRUET LIVSFORM?

I de seneste 15 års uddannelsesreformer er demokrati og demokratisk dannelse blevet stadigt mere usynlig. Spørgsmål om demokrati i relation til pædagogik og uddannelse synes ikke længere at have den store politiske opmærksomhed. DpT søger at tage temperaturen på, hvordan det står til med demokratiet i børnehøjde og åbne for kritiske diskussioner af, hvad demokrati i børnehøjde i grunden er for en størrelse og hvordan det kan praktiseres.

 • Birgitte Elle, Line Togsverd og Tomas Ellegaard:
  Redaktionel indledning
 • Sofie P. Rosengaard:
  ”Med børn skal man land bygge” – analyser af idealer for demokrati og medborgerskab i daginstitutionen 1945-2015
 • Annegrethe Ahrenkiel og Niels Warring:
  Demokrati i hverdagen
 • Mari Pettersvold:
  Demokrati i barnehagen med programmer på arbeid. En analyse og kritisk diskusjon av metoden dialogisk lesing
 • Kim Rasmussen:
  Småbørns kropslige interaktion, kommunikation og leg – betragtet som demokrati i børnehøjde
 • Maja Røn Larsen og Anja Hvidtfeldt Stanek:
  Demokratiske bestræbelser i den danske småbørnspædagogik
 • Mia Husted og Unni Lind:
  Fremtidsværksted som demokratiserende metode – aktionsforskning med børnehavebørn
 • Berit Tofteland:
  Teorien om det radikale demokrati – relevant for barnehagefeltet
 • Lise Sattrup:
  Demokratiske begivenheder i mellemrum og sprækker
 • Charlotte Bech Lau:
  Demokratisk deltagelse for unge i en gråzone

Læs abstracts til temaartiklerne her.

 • Solveig Østrem:
  Program til hinder for demokratisk deltakelse kom ikke med i den trykte udgave pga. pladsmangel. Læs artiklen her.

ØVRIGE ARTIKLER

 • Jeppe Agger Nielsen:
  Pædagogiske metoder på rejse. Om oversættelse af mindsetbaseret undervisning i Danmark

 ANMELDELSER

 • Maja Plum:
  Den pædagogiske faglighed i dokumentationens tidsalder. Læreplaner, dokumentation og styring på daginstitutionsområdet
 • Jørn Bjerre:
  Pædagogisk sociologi: Et overblik
 • Alexander von Oettingen:
  Almen didaktik mellem normativitet og evidens