Nr. 4 December

Læs redaktionel indledning | Omslag

TEMA: ERHVERVSUDDANNELSER – MELLEM POLITISKE AMBITIONER OG PRAKTISK VIRKELIGHED

Temaets artikler adresserer på hver deres måde specifikke tematikker, der enten udspringer af eller aktualiseres af et eller flere af reformens elementer. Artiklernes optagethed af meget forskellige temaer illustrerer reformens kompleksitet – man kunne fristes til at sige radikalitet – og dens ambitioner om at reformere erhvervsuddannelserne bredt og på alle niveauer, lige fra undervisningsnære problemstillinger til udvikling af talentpædagogik.

 • Tekla Canger, Peder Hjort-Madsen, Sissel Kondrup og Axel Neubert:
  Redaktionel indledning
 • Christian Helms Jørgensen:
  Reformen af erhvervsuddannelserne – En gang til, forfra og om igen
 • Sissel Kondrup & Nanna Friche:
  Forståelser af uddannelses- og undervisningskvalitet i erhvervsuddannelsesreformen
 • Suna Christensen: Nytænkning:
  Talent rejser diskussion om pædagogiske ståsteder
 • Anne Mia Steno:
  Om sociale fællesskabers svære betingelser på EUD
 • Peder Hjort-Madsen og Peter Koudahl:
  Den implicitte lærer

Læs abstracts til temaartiklerne her.

Se slides fra debatmødet den 16. januar 2017 under Arrangementer i menuen  til venstre.

ØVRIGE ARTIKLER

 • Morten Nørholm:
  Det autonome universitet er truet af akademiseringen af mellemuddannelserne
 • Martin Blok Johansen:
  ”Hvad er du?” – om forskerpositioneringer i pædagogisk forskning
 • Jytte Hare:
  Mutter Grib – et fortælleværksted for børnehavebørn. Om at tage børnenes leg alvorligt som dannelse, udvikling og oplæring i demokrati

ANMELDELSER

 • Lars Ulriksen:
  God undervisning på de videregående uddannelser – en forskningsbaseret brugsbog
 • Steen Beck:
  Veje til viden Piagets og Vygotskys læringsteorier i historisk og teoretisk belysning
 • Ane Qvortrup & Lars Qvortrup:
  Inklusion. Den inklusionskompetente lærer, pædagog og elev
 • Niels Ulrik Sørensen og Mette Pless:
  Brydninger i ungdomslivet
 • Peter Brodersen, Per Fibæk Laursen, Carsten Agergaard, Niels Grønbæk Nielsen, Stig Toke Gissel:
  Effektiv undervisning, Didaktiske nærbilleder fra klasserummet
 • Helle Rabøl Hansen:
  Parentesmetoden tænkestrategier mod mobning
 • Steen Nepper Larsen:
  At ville noget med nogen – filosofiske og samtidskritiske fragmenter om dannelse og pædagogik
 • Helle Hinge:
  Digital Didaktik. Teorier og redskaber
 • Gunn Imsen:
  Elevens verden: Indføring i pædagogisk psykologi
 • Lisbeth Lunde Frederiksen og Karen Marie Hedegaard:
  Veje til professionel udvikling –  i læreruddannelse og lærerarbejde