Nr. 1 Februar

Læs redaktionel indledning | Se omslag

Tema: Gal pædagogik

Med temaet ’Gal Pædagogik’ vil Dansk pædagogisk Tidsskrift tage pulsen på forskellige af de pædagogisk orienterede handlings-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser inden for det (social)psykiatriske område, og på alternative måder at se forholdet mellem ’de gale’ og samfundet på. Ideen er at se det, der foregår inden for det psykiatriske felt, som en markør på mere generelle udviklingstendenser inden for social-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik i forhold til de ’anderledes’.

 • Christian Sandbjerg Hansen, Søren Langager og Bodil Øster:
  Redaktionel indledning
 • Benny Lihme:
  Almindelighedens mulighed & betydning
 • Bodil Øster:
  Fra Tornio og Trieste til Danmark. Når helhedstænkning bliver til lappeløsninger
 • Christian Sandbjerg Hansen:
  ”Men vi har det godt” – om systemliv, diagnosticering og social utryghed
 • Mari Holen, Agnete Neidel, Sine Lehn-Christiansen, Ulrik Haahr, Erik Simonsen og Svein Friis:
  Arbejdet – en positiv arena for recovery?
 • Søren Langager:
  Recovery på skoleskemaet
 • Vanessa Paladino & Eva Bertelsen:
  Arkitektur der (be)handler – fremtidens psykiatri
 • Birgitte Hansson:
  Peerstøtte – en humanisering af psykiatrien eller en legitimering og reproduktion af traditionelle psykiatriske praksisformer?
 • Charlotte Vange Løvstad:
  Hvem er gal? Lukkede afdelinger eller socialpædagogik til håndtering af gale og farlige borgere
 • Heidi Lykke Nissen:
  ”Comme ci comme ça” – Viden om medicin eller medicinpædagogik i pædagoguddannelsen?

Læs abstracts til temaartiklerne her.

ØVRIGE ARTIKLER

 • Else Lauridsen og Nina Bonderup Dohn:
  Implicitte forudsætninger i gruppearbejde

ANMELDELSER

 • Rasmus Willig: Afvæbnet kritik
 • Stefan Hermann: Hvor står kampen om dannelsen?
 • Peter Brodersen, Thomas Illum Hansen og Thomas Ziehe: Oplevelse, fordybelse og virkelyst – noter til æstetik i undervisningen
 • Mette Buchardt: Kulturforklaring: Uddannelseshistorier om muslimskhed
 • Karen E. Andreasen, Mette Buchardt, Annette Rasmussen og Christian Ydesen (red.): Test og prøvelser. Oprindelse, udvikling, aktualitet