Nr. 2 Maj

Læs redaktionel indledning | Se omslag

INDHOLD

 • Birgitte Elle og Tomas Ellegaard:
  Uden for tema – men ikke uden for nummer…
 • Jacob Klitmøller og Klaus Nielsen:
  John Hattie som uddannelsesteoretiker – en kritik af teorien om synlig læring
 • John Gulløv:
  Dømmekraft i pædagogisk arbejde. Refleksioner over dilemmaer og retfærdiggørelser
 • Rasmus Øst Birkkjær:
  Biopsykosociale perspektiver i specialpædagogikken
 • Jette Steensen:
  ”Social justice” – et aktuelt supplement til dannelsesbegrebet
 • Keld Buciek & Ole Erik Hansen:
  “Serendipitet” og læringens uforudsigelighed – en kritik af endemålstænkning i de højere uddannelser
 • Anders Bøggild Christensen og Jens Eistrup:
  Hvorfor nu denne runde firkant? – professionshøjskolernes beslutning om at indføre Studieaktivitetsmodellen
 • Stine Thygesen:
  Med hjertet på rette sted. En undersøgelse af familieplejeres konstituering som gruppe
  Den trykte artikel er desværre skæmmet af ombrydningsfejl. Se den korrekte version her.
 • Niels Mattsson Johansen:
  Billedforbuddets etiske dimension i en socialfilosofisk dannelsesteori
  Kursiveret tekst i artiklen er desværre faldet helt ud. Se den korrekte version her.
 • Ulla Ambrosius Madsen:
  Baudrillard og Pædagogikkens Andet

ANMELDELSER

 • Svend Brinkmann & Anders Petersen (red.):
  Diagnoser – perspektiver, kritik og diskussion
 • Kirsten Flaten og Torkjelle Sollesnes:
  Oppvekst og miljø. Barn og unges utvikling
 • Lene Tanggaard:
  FAQ om kreativitet
 • Lejf Moos:
  Pædagogisk ledelse i en læringsmålstyret skole?
 • Sten Larsen (red.):
  Pædagogik og lærerfaglighed