Redaktionel indledning

Uden for tema – men ikke uden for nummer…

Almindeligvis er der et tema for hvert nummer af Dansk pædagogisk Tidsskrift. Med temaerne ønsker vi at sætte kritisk fokus på aktuelle og betydningsfulde emner indenfor det pædagogiske felt. Bidragydere til temaerne er for det meste en skønsom blanding af skribenter, der enten er blevet opfordret til at deltage eller som har indsendt artikelforslag som svar på åbne ”calls”.

I redaktionen modtager vi imidlertid også mange artikler eller artikelforslag, som ikke umiddelbart føjer sig ind i et tema; ligesom vi aktivt beder skribenter om artikler om emner, vi skønner kan være interessante for en kritisk pædagogisk offentlighed uanset deres relevans for de temaer, vi har valgt at fokusere på. Sædvanligvis er en mindre del af det enkelte nummer afsat til sådanne bidrag uden for tema. Dette nummer af tidsskriftet er imidlertid anderledes, da det er hele nummeret, der består af artikler som er uden for tema: Vi har samlet en række bidrag, der alle er både kritiske og aktuelle forskningsbaserede artikler, der tilsammen kan vise spændvidde i den pædagogiske kritik.

Vi skal samtidig benytte lejligheden til at opfordre læsere af tidsskriftet og pædagogiske forskere til at skrive til tidsskriftet. Vi sætter stor pris på alle artikelbidrag uanset om de relaterer sig til et tema. Det håber vi også afspejles med dette nummer.

Birgitte Elle & Tomas Ellegaard, DpTs redaktion