Nr. 4 December

Læs redaktionel indledning | Se omslag

TEMA: HOMO LUDENS – ET OPRÅB FOR LEGEN

Når der i dag tales om leg, tales der næsten altid i samme åndedrag om læring. I dette temanummer udfordres mantraet om at der ingen forskel er på leg og læring. Vi vil søge at fravriste legen dens rolle som støttespiller for læring og undersøge legens egenart på dens egne præmisser.

 • Tekla Canger, Tone Saugstad, Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt & Trine Øland:
  Redaktionel indledning
 • Tone Saugstad:
  Leg – et pædagogisk paradoks?
 • SPOT:  ”STOP” (Gitte Munk Hansen)
 • Einar Sundsdal & Maria Øksnes:
  Om å stille feil spørsmål i lekforskningen
 • SPOT:  Leg på skolens læringsskema – et eksempel på en pædagogisk kobling af leg og læring (Tekla Canger)
 • Pernille Hviid & Jakob Waag Villadsen:
  Et kulturelt-eksistentielt udviklingspsykologisk perspektiv på leg
 • SPOT: Lege-terapi (Pernille Hviid)
 • Helle Marie Skovbjerg:
  Idéhistoriske perspektiver på leg
 • SPOT:  Sandkassen som pædagogisk eksperiment i København omkring år 1900 (Ning de Coninck-Smith)

Læs abstracts til temaartiklerne her.

ARTIKLER

 • Pernille Juhl:
  Pædagogisk faglighed analyseret fra et børneperspektiv
 • Marlene Smith og Louise Bruslund Pedersen:
  Voksenstyrede aktiviteter som inklusionsmetode. Feltstudie i Svenske daginstitutioner
 • Christina Haandbæk Schmidt:
  En insisterende læringsdagsorden

ANMELDELSER

 • Carsten Bagge Laustsen, Lars Thorup Larsen, Mathias Wullum Nielsen, Tine Ravn og Mads P. Sørensen:
  Sociologisk teori – en grundbog
  Berigtigelse: Bogen er anmeldt af Steen Nepper Larsen, ikke som fejlagtigt anført af Niels Rosendal Jensen. Vi beklager fejlen.
 • Gitte Meyer:
  Lykkens kontrollanter
 • Gitte Sommer Harrits og Marie Østergaard Møller:
  Forebyggelse og bekymring i professionel praksis
 • Bjørn Hamre og Vibe Larsen (red.):
  Inklusion, udsathed og tværprofessionelt samarbejde
 • Jørgen Christiansen, Brian Degn Mårtensson, Torben Pedersen (red.):
  Specialpædagogik i læreruddannelsen
 • Bo Kampmann Walther:
  Computerspil – dannelse, pædagogik og svedige håndflader
 • Jesper Dammeyer:
  Pædagogisk psykologi. Videnskaben om læring og undervisning
 • Peter Østergaard Andersen og Tomas Ellegaard (red.):
  Klassisk og moderne pædagogisk teori (3. udg.)