Nr. 4 December

Læs redaktionel indledning | Se omslag 

TEMA: FRIVILLIGHED OG VELFÆRDSARBEJDE

Temaet indkredser og problematiserer de sidste 30-40 års tendenser til på ene side at udfordre velfærdsprofessionelle domæner ved at åbne op for frivillige aktørers bidrag til løsning af sociale udfordringer og på den anden side at omdirigere økonomiske ressourcer fra den offentlige til den frivillige sektor – fx ved at afkræve tværsektorielle partnerskaber ved fonds- og puljeansøgninger. Vi spørger således til, hvilke effekter disse bevægelser har haft på såvel socialt frivilligt arbejde som på offentligt velfærdsprofessionelt arbejde.

 • Marta Padovan-Özdemir, Trine Øland og Bodil Øster
  Redaktionel indledning
 • Birgitta Frello
  Peermedarbejderen som grænsefigur
 • Bjarne Ibsen, Klaus Levinsen, Lise Specht Petersen, Evald Bundgaard Iversen og Michael Fehsenfeld
  Forståelse af de frivilliges faglighed på forskellige velfærdsområder
 • Mathias Hein Jessen
  Civilsamfund og frivillighed som værdi og ressource
  Konstruktionen af civilsamfund og frivillighed i danske civilsamfundsstrategier, 2010-2017
 • Astrid Kidde Larsen
  Hvad er meningen med samskabelse?
 • Ane Grubb
  Når baggrunden er ude af syne og aktiviteten er i centrum
  – om etisk effektivisering og gode grænser i frivilligt socialt arbejde

Læs abstracts til temaartiklerne her.

ARTIKLER

 • Jens-Ole Jensen
  At gøre krop i skolen – skolens subtile orkestrering af kroppe
 • REFLEKSION: Maja Spuur Hansen
  Pædagogisk relationsarbejde – hvad skal vi med det?
 • Christina Holm Poulsen
  Når sammenkobling fører til frakobling
  – eksklusionsprocesser i læreres arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn
 • Lise A. Réol
  Kroppen: Værdsat eller forstyrrende i undervisningen?

ANMELDELSER

 • Hanne Leth Andersen & Jens Christian Jacobsen
  Til dannelse eller nytte? Universitetsuddannelse mellem forskningsbaseret faglighed og relevans for arbejdsmarkedet
 • Henrik Rander, Lis Boysen, Ole Goldbech (red.)
  Voksendidaktik
 • Hartmut Rosa og Wolfgang Endres
  Resonanspædagogik. Når det knitrer i klasseværelset
 • Geoff Whitty & John Furlong (red.)
  Knowledge and the Study of Education – an international exploration
 • Keld Fredens
  Læring med kroppen forrest