Nr. 1 Marts

Læs redaktionel indledning | Se omslag

TEMA: AKTIONSFORSKNINGEN I DEN ANVENDELSESORIENTEREDE HORISONT – UDVIKLING ELLER AFVIKLING?
Aktionsforskningen har som forskningstradition og som socialt eksperiment altid stået til diskussion – også inden for det pædagogiske felt. Ikke mindst på professionshøjskolerne er aktionsforskning blevet populær som et mere deltagerorienteret svar på krav om praksisanvendelighed. Temaet søger at adressere og problematisere aktionsforskningen i den anvendelsesorienterede horisont for afsøge, hvorvidt aktionsforskningen risikerer at blive spændt for et økonomistisk styringsregime, der afkræver ”evident” forandring i og af praksis.

 • Birgitte Elle, Tomas Ellegaard & Marta Padovan-Özdemir:
  Redaktionel indledning
 • Martin Blok Johansen, Lene S.K. Schmidt & Peter Østergaard Andersen:
  Aktionsforskning og kritikkens betingelser – når forskningsanvendelse bliver en selvfølge
 • Mette Bladt, Mia Husted og Ditte Tofteng:
  Aktionsforskning som anvendt forskning? – mellem anvendelse, nytte og kritik
 • Unni Lind:
  Et aktionsforskningsprojekt i en presset daginstitutionskontekst – kritisk eftertanke
  Mette Molbæk:
  Aktionsforskning: Dialog eller disciplinering?
 • Lars Jakob Muschinsky:
  Om aktionsforskning som koncept

Læs abstracts til temaartiklerne her.

PÆDAGOGIKKENS GLEMMEBOG

 • Karl Marx:
  Teser om Feuerbach
 • Birger Steen Nielsen:
  ”Hvad det kommer an på…” – historiske eftertanker til Marx’ Feuerbach-teser

ARTIKLER

 • Hanne Knudsen:
  John Hattie: Jeg er statistiker, jeg er ikke teoretiker – interview med professoren bag ”synlig læring”
 • Helle Rabøl Hansen & Jette Kofoed:
  Skolesorg. Død, zombier og kroppe i hardcoremobning

ANMELDELSER

 • Per Fibæk Laursen og Hans Jørgen Kristensen: Didaktikhåndbogen
 • Martha Mottelson og Lars Jakob Muschinsky: Undersøgelser: Videnskabsteori og metode i pædagogiske studier
 • Helle Marie Skovbjerg: Perspektiver på leg
 • Per Fibæk Laursen, Steen Nepper Larsen, Jørn Bjerre, Keld Skovmand, Niels Møller, Thomas Aastrup
  Rømer:
  Hattie på dansk – evidenstænkningen i et kritisk og konstruktivt perspektiv
 • Kirsten Elisa Petersen & Torsten Erlandsen (red.): Pædagogen som myndighedsperson. En grundbog
  Sidste afsnit af anmeldelsen var desværre fadet ud. Læs den korrekte version her.
 • Janne Hedegaard Hansen: Narrativ dokumentation i velfærd