Nr. 2 Maj

Læs redaktionel indledning | Se omslag

TEMA: UNGES ULIGHED I UDDANNELSE – ET PROBLEM AF STIGENDE KOMPLEKSITET

Unge og uddannelse hænger i dag sammen. Sat på spidsen er de to ord nærmest synonymer for hinanden: Man er ung, når man er under uddannelse, og man er under uddannelse, når man er ung. Tidligere tænkte og talte man forholdsvist simpelt om denne gruppe. I dag er problemstillingen mere kompleks. Spørgsmålet er, hvordan og hvorledes samtidens sortering tager sig ud? Hvordan produceres restgruppen, og hvem knyttes til denne?

 • Jakob Ditlev Bøje, Dion Rüsselbæk Hansen og Tekla Canger
  Redaktionel indledning
 • Jacob Ditlev Boje
  Sorteringens forglemmelse – og heraf følgende absurditeter
  Galgenhumor, hykleri, benægtelse og bortforklaring
 • Dion Rüsselbæk Hansen
  Demokratisk (ud)dannelse
  – et realiserbart ideal for alle elever?
 • Christian Helms Jørgensen
  Ungdomsuddannelsernes og enhedsskolens bidrag til social u/lighed
 • Rikke Brown
  Subtile sorteringsprocesser i den linjedelte folkeskole
 • Pia Frederiksen
  Drengene og skolen
  Om kønskonstruktioners betydning for læringsadfærd, skolemotivation og videre uddannelse
 • Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen
  ”Hvad vil du være?” Skolenarrativers betydning for transition
 • Tekla Canger og Lise Aagaard Kaas
  Marginaliserede unges fortællinger om skole og fritid

Læs abstracts til temaartiklerne her.

PÆDAGOGIKKENS GLEMMEBOG

 • Basil Bernstein
  Pædagogiske koder og deres praksismodaliteter (uddrag)
 • Martin Bayer
  Kommentar til Pædagogiske koder og deres praksismodaliteter

ANMELDELSER

 • Leif Puggaard & Brian Degn Mårtensson
  Videnskab og pædagogik. En grundbog i pædagogisk videnskabsteori
 • David ThoreGravesen (red.)
  Pædagogik i skole og fritid
 • Christian Horst
  På ulige fod – etniske minoritetsbørn som et skoleeksempel
 • Ditte Dalum Christoffersen
  Hvad er meningen? Om kedsomhed, angst og længsler i elevernes skoleliv
 • Martin Bayer
  Person, pædagogik, profession og forskning
 • Lars Geer Hammershøj
  Dannelse i uddannelsessystemet
 • Thomas Aastrup Rømer, L.ene Tanggaard & Svend Brinkmann
  Uren pædagogik 3
 • Finn Wiedemann
  Uddannelse under naturlig forandring
 • Louise Klinge
  Lærerens relationskompetence – kendetegn, betingelser og perspektiver
 • Bjarne Wahlgren
  Voksenpædagogik