Nr. 3 September

Læs redaktionel indledning | Se omslag

TEMA: PÆDAGOGISK FANTASI

Pædagogisk fantasi kan betragtes som evnen og viljen til at forestille sig at gøre tingene anderledes, at tænke uden om sædvanlige og dominerende pædagogiske praksisformer; en nægtelse af det aktuelle som uundgåelig nødvendighed og skæbne, og en protest mod resignerende underkastelse, som hævder at der ’ikke er noget at gøre’. I den forstand handler pædagogisk fantasi om at forestille sig det usædvanlige og kaste sig ud i alternativer til det bestående.

 • Marianne Brodersen, Christian Sandbjerg Hansen & Søren Langager
  Redaktionel indledning
 • Sune Jon Hansen & Josefine Weng
  Pædagogisk fantasi og markedet – om utopier til salg og genkendelige revolutioner
 • Christian Sandbjerg Hansen
  Fantasi om kollektive børne- og ungdomsmiljøer. En montage
 • Søren Langager
  Mod på mere. Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK). En beretning
 • Lene Gutzon Münster
  Kunsten at skabe rum for det æstetiske i pædagogisk praksis
 • Kirsten Hyldgaard
  For en fantasiløs tænkning og en mulig nihilistisk pædagogik

Læs abstracts til temaartiklerne her

PÆDAGOGIKKENS GLEMMEBOG

 • Introduktion til Pædagogikkens glemmebog
 • Søren Langager
  Til forsvar for ghettoen eller hvor tæt et samfund? – introduktion til Nils Christie og glemmebogen
 • Nils Christie
  Bortenfor anstalt og ensomhet – om landsbyer for usedvanlige mennesker(uddrag)

ARTIKLER

 • Preben Buchholt, Henning Jørgensen, Mads Peter Klindt, Morten Lassen og Villy Hovard Pedersen
  Mere uddannelse til dem, der fik mindst
  Bliver kompetenceudviklingen af de kortuddannede styrket med Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018‑2021)?
 • Niels Jakob Pasgaard & Uffe Lyngdal
  Tings-orienteret undervisning
 • Steen Nepper Larsen
  En replik til artiklen “Tings-orienteret undervisning”