Nr. 2 Maj

Læs redaktionel indledning | Se omslag

Tema: Pædagogikken og pengene
Det er blevet mere og mere almindeligt, at forskellige private aktører og fonde stiller midler til rådighed for pædagogiske udviklingsprojekter og pædagogisk forskning, lige som firmaer udviser interesser i at udvikle pædagogiske koncepter og programmer, som kommuner eller andre offentlige institutioner kan købe. Dette tema stiller sig undersøgende og nysgerrigt an i fht. pædagogikkens nye pengestrømme. Vi ønsker at nærme os en forståelse af hvilke pædagogiske og forskningsmæssige ideer og praksisformer, der muliggøres hhv. besværliggøres ved udviklingen.

 • Birgitte Elle & Trine Øland
  Redaktionel indledning
 • Søren Christensen
  Fra lektiehjælp til læringsindustri?
  Privatundervisning i Singapore under forvandling
 • Anna-Lea Byskov Andersen
  Et forældreperspektiv på MentorDanmark: Fortællinger om forældres brug af lektiehjælp
 • Mathias Hulgård Kristiansen
  Fondenes betydning i velfærdsproduktionen – fra donation til definitionsmagt?
 • Anna Kristine Boulund og Anna J. K. Lindqvist
  Bliv kandidat på deltid og medarbejder på fuldtid: Om universitetets forandrede position uden politisk diskussion
 • Katrin Hjort og Martin Blok Johansen
  Taktisk prioriteret og strategisk kommercialiseret – om udviklingen i pædagogisk forskning

Læs abstracts til temaartiklerne her.

ARTIKLER

 • Emil Søbjerg Falster
  At måle og vurdere børn i dagtilbud
  – og hvordan det påvirker pædagogisk praksis
 • Anders Øgaard
  Fjernundervisning i matematik i Østgrønland
  – pædagogisk udvikling under vanskelige betingelser

ANMELDELSER

 • Suna Christensen
  Bæredygtig undervisning
 • Niels Jakob Pasgaard
  FAQ om læringsmål
 • Thomas Thaulov Raab
  Human. På sporet af det menneskelige
 • Lene Tanggaard 
  Læringsglemsel
 • Tim Vikær Andersen (red.)
  Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen