Nr. 3 September

Redaktionel indledning | Omslag

TEMA: PÆDAGOGISKE REJSER
Temaet fokuserer på, hvordan pædagogiske ideer, teorier, metoder og praksisformer rejser over landegrænser, Politikere og embedsmænd og pædagogiske aktører rejser ud og sender rejseberetninger hjem. Tekster opdages, oversættes og udgives, kommer på pensum og institutionaliseres. Koncepter indkøbes, promoveres, tilpasses, implementeres – eller omvendt sælges og eksporteres, som når såkaldt “nordisk pædagogik” rejser til lande uden for Skandinavien. Temaets forfattere er inviteret til at adressere en række spørgsmål i relation til pædagogiske rejser.

 • Marta Padovan-Özdemir og Christian Sandbjerg Hansen
  Redaktionel indledning
 • Maja Plum
  Filantropi, finanser og fonologisk opmærksomhed
  På rejse med den evidensbaserede metode Dialogisk læsning
 • Ning de Coninck-Smith
  Med eksperten i felten
  Arkitekt Hans Henning Hansens UNESCO-mission til Jugoslavien i efteråret 1956
 • REJSEBERETNING: Christian Larsen
  Peder Rasmussen Skoubys rejseberetning 1924
 • REJSEBERETNING:Christine Antorini
  Raise the bar and lower the gap
  Da Ontario blev ‘the missing link’ i dansk uddannelsessamtale
 • REJSEBERETNING: ErikaZimmer Brandt
  “Men lærer børnene nok? – og hvad vil forældrene sige?”
  – om at være rejsende i leg i Kina
 • Thilde Juul-Wiese & Hanne Adriansen
  Når pædagogiske ideer rejser med lærerstuderende i udlandspraktik
 • Dil Bach & Helene Aarseth
  Lyst til læring
  Fra nordisk modkultur til transnational præstationsstrategi

Læs abstracts til temaartiklerne her.

PÆDAGOGIKKENS GLEMMEBOG

 • Stig Broström 
  Fællesskab og solidaritet
  Vejen til livet – Om Makarenkos kollektivopdragelse og dansk gruppepædagogik
 • To uddrag af Makarenkos bog Vejen til livet

ARTIKLER

 • Martha Mottelson
  Uddannelsesmæssige aspirationer
  Skolens møde med elever, som søger opadgående social mobilitet

ANMELDELSER

 • Helle Merete Nordentoft, Helle Hvass, Kristina Mariager-Anderson, Søren Smedegaard Bengtsen, Anne Smedegaard, Sarah Damgaard Warrer: Kollektiv Akademisk Vejledning. Fra forskning til praksis
 • Karen Bønlykke Braad (red.): Børns liv og læring i skole og dagtilbud