Nr. 4 December

Læs redaktionel indledning | Se omslag

TEMA: OVERGANGE – I LYSET AF DET MODERNE INSTITUTIONELLE LIV – FINDES LIMINALITETEN?
Menneskelivet er fyldt med overgange fra en status til en anden. Centralt er overgangen fra barn til voksen. Men der er også andre overgange som i de fleste kulturer er betydningsfulde – fx fra den familie hvor man er barn til den familie, man former ved ægteskab, eller overgangen fra liv til død. Der er en stigende interesse for at tilrettelægge overgange på hensigtsmæssige måder – en interesse som går som en underliggende rød tråd igennem størstedelen af temaets artikler.

 • Tekla Canger og Tomas Ellegård
  Redaktionel indledning
 • Bjørg Kjær, Dil Bach og Karen Ida Dannesboe
  Når du kommer i skole, så går det altså ikke!
  børnehavens afslutning som overgangsritual
 • Kira Saabye Christensen
  Børnehavens arbejde med børns overgang til skolen
  – mellem kontinuitet og konformitet
 • Helene Falkenberg
  Overgange i udskolingen
  – institutionelle skæringer mellem barndom og ungdomsliv 
 • Sidse Hølvig Mikkelsen, Peter Hornbæk Frostholm og David Thore Gravesen 
  Jeg vidste ikke helt, hvad det var jeg ville være, når jeg blev… voksen
  – om unges overgange i skole- og uddannelseslivet, og de udfordringer der følger med
 • Lars Ulriksen, Lene Møller Madsen og Henriette T. Holmegaard
  Overgange i uddannelser
  – fortællinger, horisonter og repertoirer
 • Nanna Koch Hansen
  Fra hårdkogte indsatte til skrøbelige udsatte
  Socialpædagogiske overgangslogikker og illusionen om afinstitutionalisering

Læs abstracts til temaartiklerne her.

ARTIKLER

 • Christina Haandbæk Schmidt
  Leg som mellemrumsaktivitet
 • Finn Wiedemann
  Kampen om data
  Et spøgelse går gennem verden – et dataspøgelse

ANMELDELSER

 • Gert Biesta
  Undervisningens genopdagelse
 • Leif Emil Hansen
  Voksenundervisning, arbejderuddannelse og folkeoplysning. Bidske og håbefulde interventioner gennem tre årtier
 • Thomas Aastrup Rømer
  FAQ om dannelse
 • Alexander von Oettingen
  Pissedårlig undervisning