Nr. 1 Februar

TEMA: FAG OG FAGLIGHED UNDER TEKNOKRATISK OMSTRUKTURERING

Læs redaktionel indledning | Se omslag

 • Natasha Guindy, Maria-Christina Schmidt & Trine Øland:
  Redaktionel indledning
 • Henrik Kaare Nielsen:
  Universitet og den nationale konkurrencestat
 • Natasha Guindy, Dorte Lystrup & Trine Øland:
  Nedslag i Pædagogikfagets historie mellem professorvælde, studienævn og aftagerpanel
 • Kirsten Weber:
  Fri os fra fagligheden – tænk uddannelse kritisk på arbejdsmarkedets betingelser
 • Tekla Canger og Maria-Christina Schmidt:
  Dengang da legede man bare i børnehaveklassen at man skrev
 • Nicolai Abildgaard Knudsen:
  Lærerfaglighed under konstruktion – om nye læreres møde med skoleverdenens krævende kompleksitet

ENHEDEN AF ROLLE OG VIDEN

 • Stefan Hermann:
  Genmyndiggørelse af læreren

  Den professionelle gør ikke alene, hvad der kan foreskrives som rigtigt af forskningen, af forvaltningen etc., men udfolder sin dømmekraft i et felt, fx et klasselokale, der aldrig er fuldstændig låst, men netop betinget af en betydelig åbenhed, der synes fundamental i det pædagogiske forhold i en aftraditionaliseret virkelighed. Den professionelle er således ikke alene defineret i kraft af sit videngrundlag, men også af sin attitude til gerningen, dvs. af sin professionsidentitet, fastslår Stefan Hermann i artiklen.

KONKURRENCESTATENS TOTALITARISMETENDENS

 • Niels Krause-Jensen:
  Når ”bedst” er bedre end ”god” – overvejelser over konkurrencetænkning og uddannelse
  Uddannelsespolitisk synes der ikke længere at være et ”udenfor” konkurrencen, fastslår Niels Krause-Jensen. Uddannelse skal tilpasses behovet for konkurrencekraft, og det markerer nationalstatens omdefinering til konkurrencestat og den medfølgende koncerngørelse af uddannelsessystemet. Når konkurrencen bliver et ydre og altomsluttende ”samfundsvilkår”, så bliver der fokus på den ”indre evne” for at klare sig, og konkurrencen unddrager sig en normativ vurdering. Det giver ikke mening at komme med moralske vurderinger.

UDDANNELSESPOLITIKKENS PROTESTSANGERE

 • Leif Emil Hansen:
  Vild med dans(k folkeoplysnings X-Factor) – mens udvalget arbejder

  Aktuel kommentar med venlig hilsen til Folkeoplysningsudvalget, som blev nedsat i april 2009, fordi regeringen ønsker at styrke bevidstheden om Danmark som et demokratisk samfund. Udvalget forventes at færdiggøre arbejdet i dette forår.

STIGENDE INSTRUMENTALISERING?

 • Lotte Rahbek Schou:
  Test og evaluering: Løsningen eller problemet?

  Med indførelsen i Danmark af obligatoriske nationale test og evalueringer i forbindelse med bindende trin- og slutmål i form af skriftlige elevplaner tydeliggøres kontrollen og den overordnede styring af folkeskolen. Det betyder, at læreren får mindre indflydelse på valget af, hvad der skal undervises i i klasserne, argumenterer Lotte Rahbek Schou. Og det betyder, at læreren kan tage mindre hensyn til den enkelte elevs behov. Der kan på sigt være risiko for en udvikling svarende til forholdene i USA, som de beskrives i artiklen.

SUBJEKTIVITETSMULIGHEDER

 • Malou Juelskjær:
  Tilblivelser i/mellem gammel og ny skolearkitektur

  Malou Juelskjærs artikel bygger på poststrukturalistisk forskning om humane/sociale tilblivelsesprocesser. Der ses på, hvordan tid og rum er co-konstituerende for subjektivitet, det vil sige for subjektets mulighed for at komme til syne som/med et ’sig’, en mulighed, som er sat af og i det sociale. Gennem et analytisk komparationsgreb undersøges, hvordan hverdagen i skolelivet i ’ny pædagogisk arkitektur’ bliver til gennem en række nye mulighedsbetingelser, som følge af at tid og rum ændres og at organiseringen i faglige rum og sociale rum så at sige er klappet sammen til ét.

ANMELDELSER

 • Laura Gilliam:
  De umulige børn og det ordentlige menneske
 • Randi Andersen og Kirsten Weber:
  Profession og praktik
 • Susanne Idun Mørch & Niels Mors (red.):
  Pædagog i en mangfoldig verden. Profession, udvikling og forskning