Nr. 2 Maj

TEMA: ÆSTETIK

Læs redaktionel indledning | Se omslag 

 • Bennyé D. Austring, Merete Sørensen, Bodil Øster & Thomas Gitz-Johansen:
  Redaktionel indledning
 • Bennyé D. Austring & Merete Sørensen:
  Æstetisk virksomhed i pædagogisk regi
 • Ellen Nørgaard:
  Fra Vanløse til Østrigsgade. Træk af æstetiske læreprocessers historie i folkeskolens reformpædagogik
 • Birger Steen Nielsen:
  Sansebevidsthed og gestisk viden: Om det æstetiske ud fra kritisk teori
 • Sara Cramer:
  Når hverdagserfaringer iscenesættes
 • Catharina Messell:
  Musikken i Kroppen – den ordløse fortælling

SOCIAL REPRODUKTION

 • Lene Larsen:
  Noget med mennesker – ikke på kontor
  Lene Larsens artikel bygger på et projekt om fastholdelse af elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. For de unge kvinder er ”noget med mennesker” et klart alternativ til kontorarbejde, kassedame i Netto, rengøringsarbejde mv., hvilket ikke er noget for dem. Men er et uddannelses- og arbejdsønske om at ville ”noget med mennesker” det samme som uden videre at kunne gennemføre en af de uddannelser som indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik giver adgang til? Kan et ønske om at ville arbejde med børn bare erstattes af en uddannelse, der retter sig mod ældreplejen?

DELIVER THE PROGRAM

 • Karen Prins:
  Irsk manualpædagogik – et kig ind i fremtiden, eller…?De farvestrålende ringbind er lagt frem til skue på det store mødebord. Sammen med flyers med samme logo og designskalaer fortæller overskifterne os, at her er Doodle Den, Healthy Kids, Mate Tricks etc. alt sammen titler på programmer, der er iværksat af Children’s Development Initiative(CDI) i Tallaght, et af Dublins fattige forstadskvarterer, for at støtte udsatte børn i at komme i skole, lære noget mere, få venner osv.

STRIDBAR MAGNETISME

 • Thomas Aastrup Rømer:
  Teori og praksis i professionsuddannelser
  I artiklen diskuterer Thomas Åstrup Rømer en række syn på forholdet mellem teori og praksis i lærer- og pædagoguddannelser, og argumenterer for, at der i de herskende opfattelser af dette forhold mangler fokus på offentlighedens og tænkningens rolle. Ved hjælp af Hannah Arendts filosofi identificeres et handlingsbegreb, som svarer til den frie tænkning. Dermed tilvejebringes konturerne af en korrigeret teori om forholdet mellem teori og praksis, hvor teori opfattes som en kontemplativ skhole, og praksis anskues som tilsynekomst i offentlige ryk.

UNGDOM, KOSMOPOLITANISME OG RADIKAL USIKKERHED

 • Ulla Ambrosius Madsen:
  Hypervirkelig (?) Ungdom, skole og modernitet i udkanten af Kathmandu
  Målet med Ulla Ambrosius Madsens artikel er at undersøge samspillet mellem deltagelse i skole og unge menneskers holdninger og forventninger til det moderne samt at introducere til Baudrillards teori om det hypervirkelige og det symbolske bytte og med disse begreber diskutere nepalesiske unges søgen efter mening og sikkerhed – i skyggen af det moderne. Formålet har været at bidrage med kritiske perspektiver på ’det moderne’ når det omsættes i uddannelsespolitiske og pædagogiske handlinger og breder sig fra storbyens gader.

ANMELDELSER

 • Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.)
  Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen
 • Peter Mikkelsen (red.)
  Pædagogisk arbejde med tosprogede børn
 • Janne Hedegaard Hansen
  Narrativ Dokumentation.
  En metode til udvikling af pædagogisk arbejde
 • Zygmunt Bauman
  Fagre nye læringsliv
  – læring, pædagogik, uddannelse og ungdom i den flydende modernitet
 • Ulla Liberg & Carsten Schou (red.)
  Fællesskab i forskellighed. Specialisering og det fælles pædagogiske arbejde