Nr. 4 December

TEMA: IT 2.0 – DIDAKTISKE og PÆDAGOGISKE UDFORDRINGER

Læs redaktionel indledning | Se omslag 

Der er ofret mange ressourcer på implementering af it i skolen. Men fra en æra for ti år siden rummende stærkt optimistiske forestillinger om de digitale mediers hastige ændringer af undervisning og læring, er vi i Danmark ved at nå til et punkt, hvor vi går til arbejdet med it og uddannelser på mere ’modne’ og nuancerede måder. Udbredelsen af digitale infrastrukturer såsom videndelingssystemer, sociale medier som Facebook, Twitter og virtuelle verdener, kombineret med ’Cloud Computing’ har gjort, at det bliver sværere at sige noget en gang for alle om, hvad it kan tilbyde. Indhold:

 • Birgitte Elle, Mikala Hansbøl & Søren Langager:
  Redaktionel indledning
 • Mie Buhl:
  2.0’erne – den sociale uddannelsespraksis.
  Om web 2.0, digitale artefakter og didaktik
 • Jeppe Bundsgaard:
  Faglighed og digitale læremidler i undervisningen
 • Thorkild Hanghøj, Mikala Hansbøl, Birgitte Holm Sørensen & Bente Meyer:
  Læringsspil, lærerroller og didaktisk design
 • Tine Jensen:
  Interaktive tavler i skolen: Kontrol og kontroltab
 • Morten Misfeldt:
  ’Forestillet læringsvej’ i IT-baserede pædagogiske udviklingsprojekter
 • Thomas Duus Henriksen:
  Fra web 2.0 til læringsspil 2.0

Universitære iværksættelser i kølvandet på Universitetsloven af 2003
I den almindelige offentlige danske debat diskuteres universitetsreformen som oftest som et stykke politik man kan være for eller imod. For eksempel diskuteres loven i relation til fænomenet forskningsfrihed og dennes, eventuelt nye, vilkår. Man forarges over, at Universitetet måske ikke længere er et Universitet: burde Universitet for at være Universitet ikke netop være immun overfor den udvikling, det udsættes for? Eller er vi overladt til ’blot’ at forstå Universitetet som en historisk erobring: et historisk fænomen, der eksisterede i en årrække og hvis betingelser ikke længere er til stede? Indhold:

 • Laura Louise Sarauw:
  UNIVERSITET 2.0.? Lokale generobringer af kravet om arbejdsmarkedsrelevans
 • Gritt B. Nielsen:
  Studerendes medejerskab – en anakronisme i en global vidensøkonomi?
 • Anne-Marie Eggert Olsen:
  Forskningsfrihed – en hellig ko?


ANMELDELSER

 • Søren Gytz Olesen og Peter Møller Pedersen (red.):
  Pædagogik i sociologisk perspektiv
 • Maziar Etemadi, Merete Wiberg, Michael Paulsen og Søren Harnow Klausen (red.):
  Læring og erkendelse
 • Birgitte Holm Sørensen, Lone Audon & Karin Tweddell Levinsen:
  Skole 2.0
 • Susanne Højlund (red.):
  Barndommens organisering – i et dansk institutionsperspektiv
 • Ane H. Kirk, Katrine Scott, Karoline Siemen & Anne Wind (red.):
  Åbne og lukkede døre
 • Karsten Gynther m.fl.:
  Didaktik 2.0. Læremiddelkultur mellem tradition og innovation